Hemslöjdens samlingar

Projekt Hemslöjdens samlingar i Skåne. Foto Skånes hemslöjdsförbund

Landets hemslöjdsföreningar har byggt upp unika samlingar med föremål. Där finns vävprover, korgar, vantar, smidesljusstakar, träskedar, keramikfat och mycket annat. Samlingarna speglar hemslöjdsföreningarnas egen produktion och ortstypisk slöjd. Samlingarna utgör en viktig del i hemslöjdens historia.

1996 började arbetet med att katalogisera och digitalisera hemslöjdsföreningarnas samlingar för att göra dem mer överskådliga och tillgängliga. Arbetet har skett lokalt och regionalt och samordnats av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Idag finns ca 45 000 föremål inlagda i en central databas, Hemslöjdens samlingar. I flera län finns en kopia av databasen med länets egen samling. Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar som numera förvaltar databasen.

Digitalt Museum

Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs tillsammans av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) som ett stöd till hemslöjdsföreningarna för att publicera sina fysiska samlingar digitalt i den gemensamma databasen.

Hemslöjdens samlingar innebär mycket stora möjligheter för kurser, utbildningar och forskare att digitalt få en god överblick över de tiotusentals föremål som samlingarna omfattar.

Zickermans studiesamling

Zickermans studiesamling är en samling av 12 000 blad på olika textila tekniker och som delvis är handkolorerade. Bladen började publiceras 2017 och den digitala samlingen beräknas vara komplett i slutet på januari 2019. Lilli Zickermans studiesamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Digitalt Museum. Arbetet med att publicera hela samlingen på Digitalt museum har skett genom medel från Riksantikvarieämbetet och Kungliga Patriotiska Sällskapet.