Kulturella och kreativa näringar

Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i uppdrag att utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Att personer ska kunna jobba professionellt med slöjd och hantverk är av stor vikt för slöjdområdet och dess utveckling. Förutsättningarna för att arbeta professionellt behöver i många fall stärkas och från myndighetens perspektiv betyder det att vi bevakar frågorna för att kunna föra slöjdens talan gentemot regioner, andra myndigheter och utredningar och att vi till viss del ger förutsättningar i form av projektmedel, tillfälliga stöd och satsningar. Genom bidragsgivning till Sameslöjdsstiftelsen och Romska kulturcentret i Malmö stöds minoriteters företagande inom slöjd.

Vi är också remissinstans för utredningarna Från kris till kraft och Kreativa Sverige: en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar. Vi kommer även att undersöka möjligheterna till att ta fram bättre statistik inom slöjdområdet.

Under 2021 stöttade NFH professionella utövare genom en särskild vårutlysning för att minska den negativa påverkan av pandemins konsekvenser. 55 företag blev beviljade stödet på 30 000 kr.

NFH stimulerade även till bildandet av en branschorganisation för ullnäringen i Sverige som ska bidra till bättre förutsättningar för näringsverksamhet inom ullproduktion. Tillsammans med flera andra myndigheter arrangerade vi konferensen Kreativ omstart för att belysa kulturens roll och förutsättningar för regional utveckling.

Läs mer om tidigare satsningar inom KKN här