Att tänka på inför val av utbildning

Här har vi samlat vanliga frågor om utbildning inom slöjd och kulturhantverk.

Vilka yrken finns det inom slöjd? / Vad kan jag bli?

Möjliga yrken
Eftersom slöjd och kulturhantverk är så pass brett finns det många möjligheter för vad du kan bli om du väljer att utbilda dig inom området.

Här är några exempel* på vad du kan arbeta med om du utbildar dig inom slöjd och kulturhantverk:

  • Slöjdare,
  • Egenföretagare,
  • Museipedagog,
  • Projektledare,
  • Konstnär,
  • Föreläsare,
  • Hemslöjdskonsulent,
  • Lärare vid en hantverksutbildning.

*En del yrken kan även behöva kompletterande utbildning och specifik examen.

Vad kostar en utbildning inom slöjd?

Ekonomi
Beroende på vilken utbildning du väljer kan kostnaden för din utbildning variera. En del utbildningar är avgiftsfria och en del har en terminsavgift. Gemensamt för de flesta utbildningar är att kostnader för det material du använder under utbildningen och kostnader för litteratur, eventuella studiebesök och resor tillkommer.

Studiemedel
Beroende på vilken typ av utbildning du valt kan möjligheten att söka studiemedel påverkas. Detta beror på att du har rätt att söka studiemedel på olika nivåer, baserat på vilken nivå utbildningen ges. Om du planerar användningen av studiemedel i förväg kan det räcka längre. Hör av dig till skolan för att se om- och på vilken nivå utbildningen berättigar till studiemedel. Eller hör av dig till CSN med frågor om studiemedel.

Stipendier
En del stipendiefonder kan finansiera studier inom slöjd. Om du hittar möjliga stipendier att söka, tänk på att läsa igenom vilka kriterier som krävs för att du ska ha så goda chanser som möjligt att tilldelas stipendiet.

Hur lång är en utbildning inom slöjd?

Längd
Utbildningarnas längd kan variera. En grundutbildning räknas ofta till ett år. En yrkesutbildning ca två-tre år. I högre utbildningar som leder till kandidatexamen och konstnärlig kandidatexamen samt utbildningar som avslutas med gesällprov förväntas du studera ca tre år, beroende på dina förkunskaper. Många inom slöjdområdet kombinerar flera utbildningar.

Innehåll och inriktning
Innan du väljer utbildning kan det vara bra att ta reda på vad du kommer lära dig. Hur stämmer utbildningens inriktning och innehåll med dina förväntningar? Söker du en utbildning med ambitionen att starta eget företag kan det vara bra om detta finns med i kursplanen. Vill du avlägga gesällprov? Ta reda på om det är möjligt inom ramen för din utbildning.

En del utbildningar är mer inriktade mot slöjdarens konstnärliga utveckling, en del lär ut historiska tekniker och en del utbildningar är helt teoretiska. Skolornas inriktning påverkar dess innehåll.

Förkunskaper
Ta reda på vilka förkunskaper som krävs för att du ska kunna bli antagen till en specifik utbildning. Krävs portfolio kan ett tips vara att söka efter instruktionsfilmer för hur du presenterar dina arbeten på ett bra sätt. Hör av dig till skolan och ta reda på vilka förkunskaper som krävs.

Vad blir jag efter utbildningen?

Examen, yrkesbevis eller intyg
Beroende på vilken utbildningsform och vilken nivå utbildningen ges inom avslutas utbildningarna också på olika sätt. En del med examensbevis eller yrkesbevis, en del med betyg och en del med intyg. Hör av dig till skolan för att ta reda på vilken typ av examen eller intyg utbildningen leder till.

Flytta, pendla eller bo på skolan?

Utbud och geografiska förutsättningar
Beroende på var du bor kan du ha olika geografiska förutsättningar att hitta just de utbildningar du är intresserad av i ditt närområde. De flesta skolor ligger i mellersta och södra delen av landet. Men inte alla! En del skolor kan vara svåra att pendla till. En del av dem erbjuder internat.

Kom ihåg att en del utbildningar även erbjuder distansudervisning.