Projekt slöjd och handgjort skapande 2025

Projekt 2023: Vandalorums Designskola Workshop med Ida Pettersson Preutz

Projekt 2023: Vandalorums Designskola Workshop med Ida Pettersson Preutz

Ansökan kommer öppna hösten 2024. Utlysningen riktar sig till föreningar, organisationer och enskilda företagare inom slöjd och hantverk som vill genomföra ett utvecklingsprojekt.

I denna utlysning kan bidrag till förstudier samt utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande sökas. Det övergripande syftet med utlysningen är att göra slöjd tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Förändring i utlysningens kriterier

Från och med 2024 kommer kriterierna i denna, större, utlysning att ändras. Mer information om detta kommer.

Datum

Ansökan kommer öppna hösten 2024.
Besked om ansökan kommer i januari 2025.
Beviljade projekt ska genomföras och redovisas under 2025.

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Enskilda företagare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats. kan inte söka då sökande måste ha ett eget organisationsnummer.

Privatpersoner kan inte söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Till vad kan jag söka?

Projekt

Sök bidrag till ett utvecklingsprojekt som ska genomföras under kommande år.

Du kan söka bidrag för projekt som till exempel kan handla om

  • att sprida praktisk kunskap,
  • utveckla nya arbetsformer,
  • äldre kulturarv som genom ny användning kan bli framtidens kulturarv,
  • nya samarbeten,
  • fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker,
  • tillgängliggörande av slöjd,
  • mångfald,
  • barn och unga.

Du kan inte söka bidrag till en pågående, etablerad verksamhet eller till tryckning av ett redan framtaget material.

Projekt kan vara fleråriga, men ansökan görs för ett år i taget. Ett flerårigt projekt kräver en övergripande plan, samarbetsparter och medfinansiering.

Hur ansöker jag?

Genomförande och redovisning

Besked om ansökan kommer till samtliga sökande i början av januari.

Beviljas ansökan betalas 85% av beviljat belopp ut i januari.

Projekten ska redovisas i början av november samma år som projektet fått stöd och genomförts. Denna tidsram innebär att ett projekt i praktiken ska genomföras under 10 månader.

När redovisningen av genomfört projekt är godkänd slutbetalas de återstående 15% av beviljat belopp. Detta innebär att man som projektägare måste ligga ute med detta belopp.

Jag har frågor!

Vanliga frågor - här finns fler svar på frågor Länk till annan webbplats. om att söka projektbidrag från oss.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring att söka projekt från Nämnden för hemslöjdsfrågor!