Kontakt

Postadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

E-post
info@nfh.se

Besöksadress
Västgötagatan 5, Stockholm
t-bana Medborgarplatsen

Fakturaadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor/Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Observera att Tillväxtverket tillämpar 30 dagar betalningsfrist på fakturor samt ej godkänner fakturaavgifter.

Organisationsnr
202100-4144

Telefonväxel
08 681 93 50

Kanslichef
Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se

Handläggare
Heléne Wallin
frågor om projekt: ansökningar och redovisningar
08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

Administratör och nämndens sekreterare
Ingela Lindqvist
frågor om projekt: webbformulär, ekonomi och elektronisk signering
08 681 66 16
ingela.lindqvist@nfh.se