Kontakt

Nämnden för hemslöjdsfrågor
Västgötagatan 5, Stockholm
t-bana: Medborgarplatsen

Postadress: Box 4006, 102 61 Stockholm

E-post: info@nfh.se

Telefonväxel: 08 681 93 50

Kanslichef

Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se

Handläggare och nämndens sekreterare

Ingela Lindqvist
frågor om projekt: webbformulär, ekonomi och elektronisk signering
08 681 66 16
ingela.lindqvist@nfh.se

Handläggare

Heléne Wallin
frågor om projekt: ansökningar och redovisningar
08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

Fakturaadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor/Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund

Observera att Tillväxtverket tillämpar 30 dagar betalningsfrist på fakturor samt ej godkänner fakturaavgifter.

Organisationsnr: 202100-4144