SLÖJD+ 2024

Öppen utlysning 16 februari - 4 mars 2024.
SLÖJD+ riktar sig till dig som är yrkesverksam inom slöjd och kulturhantverk. Sök det fasta beloppet 30 000 kr för att genomföra ett mindre projekt under året.

I utlysningen SLÖJD+ kan du plussa på området slöjd med fördjupning, utveckling, spridning, internationalisering, kuratering eller vad du vill göra - utlysningen är öppen vad gäller innehåll och inriktning.

Sök det fasta beloppet 30 000 kr till ett mindre omfattande projekt som kan genomföras inom begränsad tid och ekonomi. I gengäld är projektstödet både enkelt att söka och redovisa.

Det finns utrymme att bevilja 30 projekt i årets upplaga av SLÖJD+.

 

Slöjdföretagande; ett prioriterat område

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under 2024 i uppdrag av regeringen att ”främja förutsättningarna för kulturella och kreativa branscher”. Därför ser nämnden gärna ansökningar från slöjdföretagare som praktiskt vill utveckla och utforska sina idéer.

Hur definieras yrkesverksam?

Att bedriva en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och ha det som inkomstkälla. Slöjd, i olika former, kan vara din huvudsakliga inkomstkälla eller kombineras med annan verksamhet eller en anställning.

Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidrag som projektägare under förutsättning att projektet arvoderar en professionell utövare.

Organisationsnummer

Alla sökande måste ha ett eget (svenskt) organisationsnummer. Det innebär att enskilda företagare som har sin redovisning genom ett egenanställningsföretag, t.ex. Frilans Finans, inte kan söka. Är du inte folkbokförd i Sverige kan du ansöka om ett s.k. samordningsnummer hos Skatteverket för att kunna starta företag.

Datum 2024

  • Ansökningsformuläret är öppet 16 februari - 4 mars kl 14.00
  • Besked om ansökan kommer mitten/slutet av april
  • Beviljade bidrag ska redovisas senast 14 november

Frågor och svar

Här nedan finns svar på frågor som skickats in till oss om utlysningen SLÖJD+
Kanske hittar du svar på din fråga här eller på denna sida. Om inte är du välkommen att höra av dig till oss.

Får jag använda bidraget till betald arbetstid?

Ja, betald arbetstid är en av poängerna med denna utlysning. I redovisningen bokför du din arbetstid till din normala timlön och visar därmed att pengarna har använts för projektet.

Kan jag ansöka även om organisationsnummer inte är klart?

Nej, alla sökande ska fylla i sitt organisationsnummer i ansökan. Det går inte att skicka in en ansökan utan denna uppgift, ej heller att komplettera en ansökan med det senare.

Kan studenter söka?

Nej, vår policy är att projektbidrag inte ska användas till skolarbeten.

Finns exempel på projekt som är lämpliga resp. olämpliga att söka för?

Utlysningen är helt öppen, det finns inga idéer som är mer eller mindre lämpliga.

Dock kan vi ibland se ansökningar från verksamheter som redan är igång och bidraget söks för fortlöpande verksamhet - då är det ett verksamhetsbidrag som söks - vilket inte syftet med projektutlysningen.

Är projektbidraget skattefritt? Och hur är det med moms?

Nej, projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. SLÖJD+ projektbidrag ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidrag uppfyller inte villkoren för ett skattefritt stipendium.

När det gäller moms ska det inte räknas med i budget eller redovisning om ditt företag är momsregistrerat.

För mer information kontakta Skatteverket.

Kan jag söka för materialinköp ?

Ja, om det är förbrukningsmaterial som behövs för att genomföra projektet, ex workshop eller liknande.

Maskiner (utrustning) till verkstäder räknas inte som material.

Kan två personer söka i samma ansökan?

Nej, vi kan endast ha en motpart i ansökan. Är ni två får ni göra upp sinsemellan.

Kan studieförbund söka för studiecirklar?

Nej, studieförbund har andra möjligheter att söka stöd till sin verksamhet.

Kan jag samarbeta med andra konstnärer och konstformer?

Inget hinder att samarbeta med andra, men det ska till huvuddelen vara ett slöjdprojekt. Utlysningen handlar om slöjd och handgjort skapande.

Får produkter som tillverkas under projektet säljas?

Ja, om projektet syftar till att ta fram nya produkter eller koncept.

Vad brukar göra att ansökningar avslås?

Om en ansökan inte uppfyller formella krav.

Om ansökan avser verksamhetsbidrag.

Generellt är det hård konkurrens om våra projektbidrag.

Hur och när ska bidraget redovisas?

SLÖJD+ projektbidrag ska vara redovisat till Nämnden för hemslöjdsfrågor senast
14 november 2024
och bestå av en skriftlig rapport, 5 digitala foton av god kvalitet eller annat dokumentationsmaterial som kan sprida och dela med sig av projektets resultat.

Nämnden för hemslöjdsfrågor använder foton från genomförda projekt på webbsidan och i sociala media. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som medverkar på bilder samt ange fotografens namn.

Webbformulär för redovisning av genomförda projekt inom SLÖJD+ 2024 kommer publiceras på denna sida.

Jag har fler frågor!

Här finns fler svar på vanliga frågor vi brukar få rörande projektbidrag.

Välkommen att kontakta oss om det är något du undrar kring ansökan!

Villkor

  • Det är viktigt att ditt projekt eller fördjupningsstudie inom SLÖJD+ genomförs och redovisas inom angiven tid. Redovisning ska vara inskickad senast 14 november 2024. Redovisningen ska bestå av en skriftlig rapport tillsammans med 5 digitala foton av god kvalitet eller annat dokumentationsmaterial som kan sprida och dela projektets resultat.
  • Projektet måste genomföras huvudsakligen i Sverige och projektägaren ha ett svenskt organisationsnummer
  • Projektägare har skyldighet att meddela om projektets förutsättningar avsevärt förändras under projekttiden.
  • Projektbidraget utbetalas till företaget/organisationen och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.
  • Vid information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet.
  • Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas.

Ansökningar till oss är offentliga allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Nämnden för hemslöjdsfrågor av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla ansökningar om bidrag som inkommer till oss är allmänna handlingar. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du avser att söka bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din ansökan och den kan därför komma att lämnas ut till den som begär det.

Läs här om hur vi behandlar personuppgifter