Projektbidrag för främjande av hemslöjd

Foto Marie Fagerlind

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor kan sökas två gånger per år. Utlysningen på våren riktar sig enbart till professionella utövare medan höstens utlysning är öppen även för institutioner, organisationer och föreningar.

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Projektbidrag utlyses två gånger per år och riktar sig både till professionella utövare, föreningar och organisationer för att ge möjlighet att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck vilket bidrar till en mångfald av slöjd.

Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare, organisationer och institutioner. Enskilda företagare kan inte ha sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag Länk till annan webbplats., alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer. Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH. Om du inte har ett eget företag men en spännande idé – kontakta hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor så kanske ni kan samarbeta kring ett projekt.

Beslut om fördelning av projektbidrag fattas av nämnden.

Vårutlysning 2021

 • Riktar sig till professionella utövare inom slöjd och hantverk.
 • Ansökningsperiod 23 mars – 15 april.
 • Beviljade projekt genomförs under några månader.
 • Fast belopp om 30 000 kr söks till en fördjupningsstudie eller ett kortare projekt.

  Läs mer om och ansök till Vårutlysning 2021 här!

Projektutlysning inför 2022

 • Riktar sig till utövare, föreningar, institutioner och organisationer.
 • Ansökningsperiod 30 augusti - 15 oktober.
 • Beviljade projekt genomförs under ca 10 månader nästa år.
 • Sök 50 000 kr till en förstudie eller upp till 300 000 kr till ett projekt.

  Läs mer om Projektutlysning inför 2022 här!

Allmän handling

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Hantering av personuppgifter

I samband med ansökan om projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på myndighetens webbsida.