Projektbidrag för hemslöjd och handgjort skapande

Projekt Det blå minnet. Foto Leyun Wang

Projekt 2022: Det blå minnet. Foto: Leyun Wang

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt samt utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.


Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren haft två utlysningar av projektbidrag per år, en mindre på våren och en större på hösten.

Kommande utlysning inför 2024

Den 2 oktober 2023 öppnar utlysningen SLÖJD 2024 där 50 000 - 300 000 kr kan sökas till projekt som ska genomföras under 2024.

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på nämndens webbsida och sprids i myndighetens kanaler. Anmäl dig gärna till vår prenumerationslista Länk till annan webbplats. för att få meddelande om nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Tidigare genomförda projekt

Sammanställningar av tidigare beviljade och genomförda projekt finns i de digitala publikationerna Slöjd och kulturhantverk – slöjdprojekt 2022 och Myller och mångfald – projekt 2021.

Listor med beviljade och pågående projekt finns på sidan Beviljade projektbidrag tillsammans med listor på tidigare beviljade projekt.


Allmän handling

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Hantering av personuppgifter

I samband med ansökan om projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor hanterar vi personuppgifter som den sökande själv lämnar. Där personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem.

Nämnden för hemslöjdsfrågor behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

I samband med tillkännagivande av beviljade samt redovisade projektbidrag kan kontaktuppgifter till projektet och projektägare komma att publiceras på myndighetens webbsida.