Verksamhetsbidrag

Foto Projekt Kurerad slöjdscen 2021

Projekt Kurerad Slöjdscen 2021 - Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors

Verksamhetsbidrag betalas ut till Sameslöjdstiftelsen för främjande av samisk slöjd, till Romska kulturcentret i Malmö för en nationell utvecklartjänst och till Slöjd Stockholm för främjande av slöjd i Stockholms län.

Sameslöjdstiftelsen

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar statliga bidrag till Sameslöjdstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har till uppgift att stödja och utveckla samisk slöjd.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens viktigaste uppgifter är att marknadsföra och sprida information om duodji samt stödja duojárat. I begreppet duodji innefattas sameslöjd, samiskt konsthantverk, samiskt hantverk, formgivning och design. I begreppet duojárat innefattas samiska slöjdare, samiska konsthantverkare, samiska formgivare och samiska designers. I Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis nätverk ingår ca 690 duojárat varav ca 200 är näringsverksamma.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis finansiering utgörs av NFHs respektive Sametingets kulturråds verksamhetsstöd, därutöver tillkommer externa projektmedel.

Romska kulturcentret i Malmö

NFH beviljar verksamhetsbidrag till Romska Kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats. med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk.

Inriktningen på utvecklartjänsten skall vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.

Slöjd Stockolm

Genom skrivning i Statens kulturråds regleringsbrev ansvarar NFH för att lämna bidrag till huvudmannen för länshemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 %.

Bidraget slussas från Statens kulturråd till NFH då pengarna ingår i Kulturrådets ramanslag Bidrag till regional kulturverksamhet.

På grund av att Stockholms läns landsting inte ingår i samverkansmodellen fördelar NFH bidraget. Bidraget ingår inte i NFHs ekonomiska redovisning.

Slöjd Stockholm Länk till annan webbplats. ingår i Region Stockholms organisation.