Verksamhetsbidrag

Foto Projekt Kurerad slöjdscen 2021

Projekt Kurerad Slöjdscen 2021 - Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors

Nämnden för hemslöjdsfrågor betalar ut verksamhetsbidrag betalas till Sameslöjdstiftelsen för främjande av samisk slöjd, till Romska kulturcentret i Malmö för en nationell utvecklartjänst och till Slöjd Stockholm för främjande av slöjd i Stockholms län.

Sameslöjdstiftelsen

Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar statliga bidrag till Sameslöjdstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har till uppgift att stödja och utveckla samisk slöjd.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens viktigaste uppgifter är att marknadsföra och sprida information om duodji samt stödja duojárat. I begreppet duodji innefattas sameslöjd, samiskt konsthantverk, samiskt hantverk, formgivning och design. I begreppet duojárat innefattas samiska slöjdare, samiska konsthantverkare, samiska formgivare och samiska designers. I Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis nätverk ingår ca 690 duojárat varav ca 200 är näringsverksamma.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis finansiering utgörs av Nämnden för hemslöjdsfrågors respektive Sametingets kulturråds verksamhetsstöd, därutöver tillkommer externa projektmedel.

Länskultur Stockholm hemslöjd

Genom skrivning i Statens kulturråds regleringsbrev ansvarar Nämnden för hemslöjdsfrågor för att lämna bidrag till huvudmannen för länshemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 %.

Bidraget slussas från Statens kulturråd till Nämnden för hemslöjdsfrågor då pengarna ingår i Kulturrådets ramanslag Bidrag till regional kulturverksamhet.

På grund av att Stockholms läns landsting inte ingår i samverkansmodellen fördelar Nämnden för hemslöjdsfrågorbidraget. Bidraget ingår inte i myndighetens ekonomiska redovisning.

Länskulturkonsulenterna hemslöjd Länk till annan webbplats. ingår i Region Stockholms organisation.