Planering och redovisning

Man vid dator med dalahäst. Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.

Årsredovisning

Enligt regleringsbrevet undantas NFH från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. NFH ska därför enbart lämna en verksamhetsredogörelse till Kulturdepartementet.

NFH lämnar sin verksamhetsredogörelse till regeringen senast den 22 februari varje år. En verksamhetsredogörelse redovisar hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav för verksamheten i regleringsbrevet.

Verksamhetsredogörelse 2021 Pdf, 7.8 MB.

Verksamhetsplan

Efter regeringen beslutat om regleringsbrevet under senare hälften av december beslutar NFH om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är en omsättning av regleringsbrevet och instruktionen i konkret handling och drar upp riktlinjer för kommande år.

Verksamhetsplan 2022 Pdf, 279.3 kB.

Budgetunderlag

Myndigheter ska senast 1 mars varje år lämna budgetunderlag för de tre kommande åren till regeringen. I budgetunderlaget berättar myndigheten om vilka resurser som behövs för de närmaste åren och föreslår hur de ska finansieras. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. Budgetunderlaget ska utgå från regeringens beslut om verksamheten.

Budgetunderlag NFH 2023-2025 Pdf, 1.1 MB.