Planering och redovisning

Man vid dator med dalahäst. Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.