Planering och redovisning

Projekt 2023: Kvinnliga träslöjdare

Projekt 2023: Kvinnliga träslöjdare

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag beskrivs i en särskild instruktion, i regleringsbrevet och genom särskilda uppdrag. NFH lyder under Kulturdepartementet.