LÄTTLÄST OM PROJEKT

Här finns lättläst text om myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor och att söka pengar till projekt.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet
som Kulturdepartementet ansvarar för.

Här kan du läsa mer om oss och vad vi gör.

Du kan också läsa om att söka pengar
till ett projekt som handlar om slöjd.

Vad gör Nämnden för hemslöjdsfrågor?

Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar för att ge
stöd till och sprida hemslöjd.

Hemslöjd kan också kallas för slöjd eller hantverk.
Slöjd skapas med händerna med enkla redskap och material.

En viktig del i vårt arbete är att dela ut pengar
till de som vill utveckla slöjd.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser slöjd som ett
stort område där både traditioner och modernt
skapande kan ha plats.

Nämnden för hemslöjdsfrågor delar ut pengar
till projekt som handlar om slöjd.

Till vad kan jag söka pengar?

Hos Nämnden för hemslöjdsfrågor kan du söka
bidrag till projekt som handlar om slöjd och hantverk.

Ett projekt kan vara en ny idé du vill prova eller
få tid att jobba med.

Du kan använda pengarna för att till exempel
köpa material, hyra eller använda pengarna till lön.

Det är bra om ett projekt handlar om saker
som många kan ta del av eller lära sig av.

Du får gärna samarbeta med andra i ett projekt.

Det finns bilder och texter från projekt som
tidigare fått pengar på den här sidan.

Vem kan söka pengar ?

För att få söka måste du ha en firma med
ett organisationsnummer.

Föreningar kan också söka.
Du kan inte söka som privatperson.

Vi tar emot ansökningar en gång på våren och
en gång på hösten. Exakta datum för när du
kan söka står på vår sida.

Hur ansöker jag om pengar?

Bidrag söks genom att fylla i en ansökan i
ett formulär på vår webbsida.
Texten på den sidan är inte lättläst.

Skriv och berätta om din idé till projekt och
vad du vill göra med pengarna.

Du kan skriva på svenska eller engelska.

Vad händer efter jag skickat in min ansökan?

Vår styrelse bestämmer vilka ansökningar
som ska få pengar.

Svar på ansökningar kommer efter
en-två månader.

Vad händer om projektet får pengar?

När ett projekt får pengar från oss ska de
användas till projektet samma år de beviljas.

Pengarna får inte sparas till nästa år om
projektet inte blir klart.

Blir projektet inte klart måste pengarna
betalas tillbaka.

Vad händer när projektet är klart?

När projektet är klart ska det redovisas
genom en rapport och digitala foton.

Du ska också berätta vad du använt
pengarna till i en ekonomisk rapport.

Du ska skicka in ett utdrag ur firmans
eller föreningens redovisning. Vi behöver
inte se dina kvitton.