Vår vision

Bild från projektet Frodvuxet slöjdgalleri 2019

Projekt Frodvuxet slöjdgalleri 2019

Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar ställning i hela landet. Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egenmakten och görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle.

Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att slöjdens roll i samhället speglar den tid vi lever och att sättet som slöjden finns och utvecklas idag behöver synliggöras på nya sätt. Det här är vårt sätt att visa på slöjdens relevans, likväl som hur vi som nämnd arbetar, samt riktningen för myndighetens verksamhet.

För att våra arbetsinsatser och nämndens resurser ska komma bäst till nytta finns
nämndens vision, som en vägledning och riktning för sittande nämnd, men också för de
som vill ta del av hur vi arbetar. Detta är ett levande dokument som ska diskuteras
och revideras av kommande nämnder. Utgångspunkten är värnandet om slöjden och
hantverket i samtiden med sina många aktörer.

Nämnden för hemslöjdsfrågors vision Pdf, 478.6 kB.