Vår vision

Bild från projektet Frodvuxet slöjdgalleri 2019

Projekt Frodvuxet slöjdgalleri 2019

Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar ställning i hela landet. Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egenmakten och görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle.