Organisationsbidrag

Flicka skål äpplen. Foto Ulf Huett

Denna typ av bidrag markerar stöd till en långsiktig verksamhet som genom ideella insatser bidrar till genomförandet av de nationella kulturpolitiska målen.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en idéburen organisation med ideella regionala föreningar som medlemmar. De regionala föreningarna har i sin tur lokalföreningar och enskilda personer som medlemmar.

" Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en ideell organisation som i över 100 år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. Riksförbundet består av ett 90-tal hemslöjdsföreningar på såväl läns- som lokalnivå. Totalt är nästan 14 000 personer medlemmar i någon av våra medlemsföreningar som finns över hela landet.
Vi arbetar gemensamt för att öka kunskapen och intresset för slöjd och hemslöjd. Vi verkar för att standarden på slöjdutbildningar ska var vara hög och för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande. Genom att sprida information och kunskap bidrar vi till att hemslöjdens kulturarv, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv."

Om Hemslöjden
www.hemslojden.org Länk till annan webbplats.

Några föreningar är huvudmän för hemslöjdskonsulenter.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hemslöjden) här.

Organisationsbidrag

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund erhåller organisationsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bidraget följs upp genom två möten per år mellan respektive arbetsutskott samt verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Nämnden för hemslöjdsfrågor finansierar därutöver licensen för Hemslöjdens samlingar.