Organisationsbidrag

Flicka skål äpplen. Foto Ulf Huett

Denna typ av bidrag markerar stöd till en långsiktig verksamhet som genom ideella insatser bidrar till genomförandet av de nationella kulturpolitiska målen.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en idéburen organisation med ideella regionala föreningar som medlemmar. De regionala föreningarna har i sin tur lokalföreningar och enskilda personer som medlemmar.

Det övergripande målet för SHRs verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd. SHR har som målsättning en jämställd och inkluderande hemslöjdsorganisation, där alla människor som är intresserade av handgjort skapande känner sig välkomna på sina egna villkor.

Några föreningar är huvudmän för hemslöjdskonsulenter.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hemslöjden) här.

Organisationsbidrag

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund erhåller organisationsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bidraget följs upp genom två möten per år mellan respektive arbetsutskott samt verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Nämnden för hemslöjdsfrågor finansierar därutöver licensen för Hemslöjdens samlingar.