Barn och unga

Projekt: Designskola Vandalorum.

Projekt: Designskola Vandalorum.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Barn och unga har länge varit ett prioriterat område för Nämnden för hemslöjdsfrågor och området är väl genomarbetat på så sätt att det finns utbildnings- och handledarmaterial. Det har genomförts årliga utbildningsdagar med inriktning barn och unga samt en lång rad av regionala utvecklingsprojekt vilka Nämnden för hemslöjdsfrågor varit medfinansiär till. Det finns ett väl utvecklat regionalt arbete riktat mot barn och unga.

Nätverk PRIOBoU

PRIO barn och unga eller PRIOBoU är ett nätverk av tjänstepersoner inom hemslöjdssektorn. Nätverket samlas regelbundet för at att samtala kring hur "vi kan stärka slöjden som kulturområde för barn och unga med hjälp av slöjdhandledarutbildningen som metod".

Målet med träffarna är att

  • Öka utbildningens kvalitet och aktualitet
  • Få till större likvärdighet över landet
  • Få till en gemensam vägledning vid planering av utbildningar
  • Utvecklas och växa i vår roll som utbildare av slöjdhandledare

Kontaktpersoner för PRIOBoU är hemslöjdskonsulenterna Sara Degerfält (Västra Götaland), Emma Andersson (Halland) och Marie Fagerlind (Uppsala).

Kontaktuppgifter till landets hemslöjdskonsulenter.