Barn och unga

Calle stickar vid datorn. Foto Marie Fagerlind

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Barn och unga har länge varit ett prioriterat område för Nämnden för hemslöjdsfrågor och området är väl genomarbetat på så sätt att det finns utbildnings- och handledarmaterial. Det har genomförts årliga utbildningsdagar med inriktning barn och unga samt en lång rad av regionala utvecklingsprojekt vilka Nämnden för hemslöjdsfrågor varit medfinansiär till. Det finns ett väl utvecklat regionalt arbete riktat mot barn och unga.

Nätverk PRIOBoU

PRIO barn och unga eller PRIOBoU är ett nätverk av tjänstepersoner inom hemslöjdssektorn. Nätverket samlas regelbundet för at att samtala kring hur "vi kan stärka slöjden som kulturområde för barn och unga med hjälp av slöjdhandledarutbildningen som metod".

Målet med träffarna är att

  • Öka utbildningens kvalitet och aktualitet
  • Få till större likvärdighet över landet
  • Få till en gemensam vägledning vid planering av utbildningar
  • Utvecklas och växa i vår roll som utbildare av slöjdhandledare

Kontaktpersoner för PRIOBoU är hemslöjdskonsulenterna Sara Degerfält (Västra Götaland), Emma Andersson (Halland) och Marie Fagerlind (Uppsala).

Kontaktuppgifter till landets hemslöjdskonsulenter.

Slöjd för barn och unga

För barn och unga som vill slöjda på sin fritid finns slöjdverksamhet runt om i landet. Regionala hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar anordnar många aktiviteter ex. slöjdcaféer, korta kurser, läger, handledarutbildningar och öppna slöjdverkstäder.

Skrift för slöjdhandledare

Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden - en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.

Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna?

Du hittar också information om lagar, regler och förhållningssätt som kan vara bra att känna till så att de aktiviteter du planerar ska kunna bli säkra, kreativa och passa olika barn.

Barnen och hemslöjden är framtagen av Skånes hemslöjdsförbund och utgiven med stöd av NFH.

Skriften är gratis och du kan hämta den från Skånes hemslöjdsförbunds webb. Länk till annan webbplats.

Kursplan grundutbildning slöjdhandledare

Hemslöjdskonsulenter som arrangerar slöjdhandledarutbildningar använder kursplanen Grundutbildning slöjdhandledare Pdf, 4.3 MB. som riktlinje.

För mer information om utbildningstillfällen och -program, kontakta de regionala hemslöjdskonsulenterna.

Kursplanen är framtagen av NFH i samarbete med en arbetsgrupp regionala hemslöjdskonsulenter.