Emma filmar sin vävning. Digiväv 2015 SV Västra Götaland

Digiväv - vävning på sociala medier. SV Västra Götaland 2015

Beviljade projektbidrag

Vid nämndens möte i december 2020 fattades beslut om de projektansökningar som beviljades inför budgetåret 2021. Det blev 18 ansökningar fick dela på de drygt 1,6 milj kronor som anslogs till projekt.

Under höstens ansökningsperiod skickades sammanlagt 83 ansökningar in till ett sammanlagt värde om 6,8 milj kr. 18 av 82 inskickade ansökningar beviljades stöd för 2021.

Beviljade projekt 2021 presenteras i denna nyhetsartikel.

Redovisningar av tidigare beviljade projektbidrag finns under rubriken Redovisa projekt.