En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors

En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors 2021

Beviljade projektbidrag

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i regel två utlysningar av projektbidrag per år, en mindre på våren och en större på hösten. Beviljade projekt redovisas på hösten samma år de genomförts.

Det övergripande syftet med Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar är att göra slöjd tillgängligt för fler och att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Projektutlysningarna riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, slöjdföretagare och utövare av slöjd och hantverk.

Projekten är geografiskt spridda över hela landet med en stark tonvikt på småföretagande utanför storstäderna.

Beviljade projekt 2023

Sammanlagt beviljades 54 projektansökningar i två utlysningar år 2023.

Projekt inför 2023

I utlysningen av projektbidrag inför 2023 inkom sammanlagt 171 insökningar. I nämndens budget fanns utrymme att bevilja 24 projekt som fick dela på cirka 2,6 miljoner kronor.

SLÖJD+ 2023

I utlysningen SLÖJD+ 2023 kunde ett fast belopp om 30 000 kr sökas till ett mindre projekt. Sammanlagt skickades 208 ansökningar in under ansökningstiden och det fanns utrymme att bevilja 32 av dem.

Beviljade projekt 2022

Sammanlagt beviljades 64 projektansökaningar i två utlysningar år 2022.

Projekt inför 2022

I utlysningen av projektbidrag inför 2022 inkom drygt 80 ansökningar varav 14 beviljades.

Vårutlysning 2022

I utlysningen, som främst riktade sig till yrkesverksamma inom slöjd och hantverk, kunde ett fast belopp om 30 000 kr sökas till ett kortare projekt eller en fördjupningsstudie. Sammanlagt skickades 150 ansökningar in från 146 sökande. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 10 maj att bevilja 50 ansökningar.

Beviljade projekt 2021

2021 fick Nämnden för hemslöjdsfrågor en påfyllning av främjandeanslaget med 2 mkr till stöd för en bransch och ett kulturområde drabbat av pandemin. Den fördubblade projektbidragsbudgeten räckte till tre utlysningar av projekt som genomfördes under 2021. Sammanlagt beviljades 78 projektansökningar i de tre utlysningarna.

Projekt inför 2021

Sammanlagt skickades 83 ansökningar varav nämnden beviljade 18 projektansökningar som fick dela på drygt 1,6 milj kr.

Vårutlysning 2021

I utlysningen om 30 000 kr till ett mindre projekt beviljades 55 ansökningar.

Slöjdkurator 2021

I den extra utlysningen avseende curatorsarbete beviljades 5 ansökningar
100 000 kr vardera.

.