En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors

En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors 2021

Beviljade projektbidrag

Sammanlagt beviljades 54 projektansökningar för år 2023.

Projekt 2023

I utlysningen av projektbidrag inför 2023 inkom sammanlagt 171 insökningar. I nämndens budget fanns utrymme att bevilja 24 projekt som fick dela på cirka 2,6 miljoner kronor. Genomförda projekt ska redovisas senast 1 november 2023.

SLÖJD+ 2023

I utlysningen SLÖJD+ 2023 kunde ett fast belopp om 30 000 kr sökas till ett mindre projekt. Sammanlagt skickades 208 ansökningar in under ansökningstiden och det fanns utrymme att bevilja 32 av dem. Dessa projekt ska redovisas senast 15 oktober 2023.