En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors

En farkost för mönster och yta, Daniel Lundberg & Frej Lonnfors 2021

Beviljade projektbidrag

Här finns listor med vilka projektbidrag som tidigare beviljats av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Beviljade projektansökningar inför 2022

Beviljade kortare projekt i vårutlysning 2022