Vanliga frågor

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) projektbidrag. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga!

Vad kan jag söka projektmedel för?

Utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande. Ett- eller fleråriga projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk.

Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Yrkesutövare inom slöjd och hantverk som vill göra en fördjupningsstudie eller ett kortare projekt kan söka i den kortare utlysningen om 30 000 kr på våren. Även föreningar och organisationer som ämnar arvodera en utövare inom ett kortare projekt kan söka i denna utlysning.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs i ett webbformulär som måste fyllas i vid ett och samma tillfälle då det inte går att spara och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. För att använda formuläret behövs ingen registrering eller inloggning.

Till webbformuläret finns riktlinjer och anvisningar till stöd för när ansökan ska fyllas i.

Måste jag ha företag för att kunna söka projektbidrag från NFH?

Våra sökande behöver vara en s.k. juridisk person, dvs ha ett organisationsnummer. Det har man som enskild firma, aktiebolag eller förening.

Enskilda näringsidkare och föreningar kan söka. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer (företag, förening, organisation).

Privatpersoner kan inte söka. Ej heller om du har din redovisning genom ett egenanställningsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. t.ex. Frilans Finans. Om du inte kan söka själv men har en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor.

Är projektbidraget skattefritt?

Nej. Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidrag är inte detsamma som ett stipendium. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning.

Generellt är projektbidrag inte detsamma som lön då det går till företaget och inte till dig som privatperson och är inte pensionsgrundande. Men om du med projektbidraget betalar ut/tar ut lön till dig själv och betalar sociala avgifter blir det pensionsgrundande.

För mer information kontakta www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Ska jag räkna med moms i projektets budget?

Nej, moms ska inte räknas med i budgeten om ditt företag är momsregistrerat.

Undantag: skulle ditt företag inte vara registrerat för moms, så ska hela beloppet inklusive moms räknas med.

Kan jag läsa gamla projektansökningar?

Ja, Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Listor med tidigare beviljade projekt finns här på webbsidan.

Är det skillnad på stipendium och projektbidrag?

Ja, ett projektbidrag gäller alltid ett enskild projekt, en uppgift som ska genomföras inom en bestämd tidsram och budget. Bidraget förutsätter en motprestation. När projektet är avslutat ska resultatet redovisas. Till rapporten ska även en ekonomisk redovisning lämnas in där projektets kostnader (hyror, löner, material m.m) tas upp.

Ett projektbidrag är inte skattefritt utan ska ingå som en momsfri intäkt i företagets/ organisationens bokföring.

NFH fördelar endast projektbidrag.

Ett stipendium får inte vara ersättning för ett arbete. Det som är utmärkande för ett stipendium är att det ligger "välvilliga motiv bakom och att det inte är fråga om ersättning för en prestation eller ett arbete. Stipendier är i regel skattefria.” Så beskriver Skatteverket det stöd som kan möjliggöra ett t.ex. konstnärligt arbete och kan disponeras på det sätt man själv vill och har behov av.

NFH delar inte ut stipendier.

Kan jag söka projektbidrag för att trycka en bok?

NFH beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan jag söka bidrag för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige. Huvudman för projektansökan måste finna i Sverige för utbetalning och uppföljning (svenskt organisationsnummer krävs). 

När kan jag söka projektbidrag hos NFH?

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på nämndens webbsida och sprids i myndighetens kanaler.

Anmäl dig gärna till vår prenumerationslista Länk till annan webbplats. för att få meddelande om nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.