Vanliga frågor

Yllebroderi Foto: Helene Wallin

Svar på de vanligaste frågorna kring Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) projektbidrag.

Kan företagare och föreningar söka projektbidrag från NFH?

Ja. Enskilda näringsidkare och föreningar kan söka. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer.

Kan privatpersoner söka projektbidrag från NFH?

Nej. Alla sökande ska ett organisationsnummer (företag, förening, organisation). Om du inte kan söka själv men har en spännande idé – kontakta t.ex. hemslöjdsföreningen eller en hemslöjdskonsulent där du bor.

Är projektbidraget skattefritt?

Nej. Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidrag är inte detsamma som ett stipendium. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning. För mer information kontakta www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Kan man söka bidrag till att trycka en bok?

NFH beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige. Huvudman för projektansökan måste finna i Sverige för utbetalning och uppföljning (svenskt organisationsnummer krävs).

När kommer besluten på ansökningarna?

Mindre omfattande och korta projekt, exempelvis Vårutlysning 2021, har kortare ansöknings- och handläggningstid. Om sista ansökningsdag är i mitten av april kommer beslut i början av juni.

Mer omfattande och längre projekt med ansökningstid augusti till mitten av oktober har längre handläggnings- och beredningstid. De sökande får besked om beslut på ansökningen i början av januari året därpå.

Besked skickas till projektägare (firmatecknare) och projektledare med e-post från nämndens kansli samt anslås på myndighetens webb.