Vanliga frågor

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

The Crossing. Claes Larsson - Punkhjärta 2021

Här finns svar på några vanliga frågor om Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidrag. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga!

Vad kan jag söka projektmedel för?

Utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande.

Projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

Nämnden ser gärna projektansökningar som bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk.

Fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Hemslöjd, slöjd, hantverk eller konsthantverk – vilka vänder vi oss till?

Nämnden för hemslöjdsfrågor har vidgat synen på vad hemslöjd är och kan vara. Från kulturarv till samtida företeelser, alltifrån vävstugor till makerspaces.

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljar projektbidrag som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs i ett webbformulär - detta måste fyllas i vid ett och samma tillfälle då det inte går att spara för att fortsätta skriva senare. Behöver du arbeta med ansökan i flera steg finns en hjälpblankett att ladda ned (PDF).

För att fylla i ansökan i webbformuläret behövs ingen registrering eller inloggning.

Till webbformuläret finns riktlinjer och anvisningar till stöd för när ansökan ska fyllas i.

Får jag skicka in flera ansökningar i samma utlysning?

Det är inte förbjudet att skicka in flera ansökningar i samma utlysning, men det ökar inte chanserna att beviljas stöd.

Mycket bättre är att koncentrera sig och renodla EN projektidé för att skriva en väl genomarbetad ansökan för den.

Måste jag ha företag för att kunna söka?

Alla sökande måste ha ett organisationsnummer, som enskild firma, aktiebolag eller förening (s.k. juridisk person). Organisationsnumret ska fyllas i själva ansökan när den skickas in och kan inte kompletteras senare.

Enskilda näringsidkare och föreningar kan söka bidrag. Alla sökande ska ha ett eget organisationsnummer (företag, förening, organisation).

Är du inte folkbokförd i Sverige kan du ansöka om ett s.k. samordningsnummer hos Skatteverket för att kunna starta företag.

Enskilda företagare som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretag (t.ex. Frilans Finans) kan inte söka.

Privatpersoner kan inte söka.

Om du inte kan söka själv men har en spännande idé – sök samarbete med någon som är berättigad att söka!

Är projektbidraget skattefritt?

Nej. Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst och ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning.

Generellt är projektbidrag inte detsamma som lön då det går till företaget och inte till dig som privatperson och är inte pensionsgrundande. Men om du med projektbidraget betalar ut/tar ut lön till dig själv och betalar sociala avgifter blir det pensionsgrundande.

För mer information kontakta www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Ska jag räkna med moms i budget och redovisning?

Nej, moms ska inte räknas med i budget eller redovisning om ditt företag är momsregistrerat.

Undantag: skulle ditt företag inte vara registrerat för moms, så ska hela beloppet inklusive moms räknas med.

Verksamhetsbidrag och projektbidrag - vad är det för skillnad?

Projektbidrag ska användas till något som görs utöver ordinarie verksamhet och det är alltid tidsbegränsat. Ett projekt har en egen budget och tidplan. Projekt är något tillfälligt.

Verksamhetsbidrag söks för att bedriva en ordinarie verksamhet inom ett område, det som organisationen eller föreningen i första hand finns till för att göra.

I våra utlysningar av projektbidrag kan inte verksamhetsbidrag sökas.

Är det skillnad på stipendium och projektbidrag?

Nämnden för hemslöjdsfrågor delar inte ut stipendier, i våra utlysningar beviljas endast projektbidrag.

Projektbidrag gäller alltid något som ska genomföras inom en bestämd tidsram och budget. Bidraget förutsätter en motprestation då projektet ska redovisas när det är avslutat. Till rapporten ska även en ekonomisk redovisning göras.

Ett projektbidrag är inte skattefritt utan ska ingå som en momsfri intäkt i företagets/ organisationens bokföring.

Stipendium är "inte ersättning för en prestation eller arbete /../ stipendier är i regel skattefria".

Så beskriver Skatteverket det stöd som kan disponeras på det sätt man själv vill för att t.ex. utföra ett konstnärligt arbete.

Kan jag läsa gamla projektansökningar?

Ja, Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att allt som skickas eller lämnas till oss blir allmänna handlingar som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Ansökningar, samt redovisningar av projekt, blir därigenom offentliga vilket innebär allmänhet och massmedier har rätt att ta del av dem.

Listor med tidigare beviljade projekt finns här på webbsidan.

Kan jag söka projektbidrag för att trycka en bok?

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljar endast undantagsvis ansökningar som avser tryckkostnader av publikationer.

Kan jag söka bidrag för projekt i utlandet?

Projekten skall till största delen genomföras i Sverige. Huvudman för projektansökan måste finnas i Sverige för utbetalning och uppföljning (svenskt organisationsnummer krävs).

När kan jag söka projektbidrag?

Meddelande om aktuella utlysningar anslås på Nämnden för hemslöjdsfrågors webbsida och sprids i myndighetens kanaler.

Anmäl dig gärna för att prenumerera Länk till annan webbplats. på våra nyhetsnotiser.