Hemslöjdskonsulenter

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

De regionala hemslöjdskonsulenterna som arbetar med att främja hemslöjd har olika titlar beroende på vilken region de arbetar. Huvudmän för de regionala konsulenterna kan vara region/landsting, länsmuseum eller ideell hemslöjdsförening.

Landets hemslöjdskonsulenter samordnar och utvecklar den statligt finansierade slöjdverksamheten. Deras titlar varierar mellan länshemslöjdskonsulent, verksamhetsutvecklare slöjd och konsthantverk, utvecklare hemslöjd samt slöjd- och formkonsulent.

Huvudmän för de regionala konsulenterna kan vara en region, ett länsmuseum eller en ideell hemslöjdsförening. Utformningen av deras uppdrag och verksamhet skiljer sig därför åt beroende på huvudmannaskapet.

Konsulenterna arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. De förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. De kan tipsa om kurser, pågående utställningar och var du finner slöjdprodukter.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att slöjden ska utvecklas både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att skapa förutsättningar för barns och ungas slöjdande genom att utbilda handledare och pedagoger inom området.

Förnyelse — projekt som utvecklar slöjden

Hemslöjdskonsulenterna initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom områden som hållbarhet eller näringsfrågor.

Samarbete med skolor, museer och föreningar

Hemslöjdskonsulenterna har många samarbetsparter, t. ex. skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, svarvföreningar, hushållningssällskap samt myndigheter och näringsliv.