Redovisa projektbidrag

Här finns information om hur och när beviljade projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisas.

Beviljade projektbidrag ska redovisas samma år som de genomförs.

På grund av Finansdepartementets regelverk kan inte uppskov med redovisningar lämnas. Kontakta oss om du har frågor kring detta!

Nämnden för hemslöjdsfrågor använder elektronisk signering av projektredovisningar. Efter inskickad redovisning granskats skickas ett underlag för signering (Adobe Sign) till projektledare och firmatecknare. En redovisning är inte godkänd och slutförd utan denna signering.

En icke godkänd redovisning kan innebära återbetalning av beviljat bidrag.

Datum för redovisning av projekt 2024

Redovisning ska göras i webbformulär som kommer att publiceras på webbsidan efter sommaren. Meddelande om detta skickas till samtliga projektägare.