Uppdrag

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågors har till uppdrag att främja hemslöjd. Till grund för verksamheten ligger de nationella kulturpolitiska målen samt det årliga regleringsbrevet.