Uppdrag

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågors har till uppdrag att främja hemslöjd. Till grund för verksamheten ligger de nationella kulturpolitiska målen samt det årliga regleringsbrevet.

Under 2023 har regeringen även givit Nämnden för hemslöjdsfrågor i uppdrag att

  • redovisa hur myndigheten har bidragit till det fortsatta genomförandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet,
  • redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030,
  • redovisa hur myndigheten arbetar med att frjämja kulturell och kreativa branscher,