Uppdrag

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet ligger de nationella kulturpolitiska målen samt det årliga regleringsbrevet.

Under 2023 har regeringen givit Nämnden för hemslöjdsfrågor i uppdrag att

  • redovisa hur myndigheten har bidragit till det fortsatta genomförandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet,
  • redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030,
  • redovisa hur myndigheten arbetar med att frjämja kulturell och kreativa branscher,
  • delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som arbetar med frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Regleringsbrev 2021 för Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats.