Ull i Sverige

Foto Annkristin Hult

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under åren 2018-2022 arbetat med att kartlägga, stötta och utveckla svensk ullnäring. Målsättningen var att skapa förutsättningar för områdets olika aktörer att gemensamt bilda förening för att stärka samverkan kring svensk ull .

Under perioden arbetade Annkristin Hult som nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor, för att kartlägga och identifiera behov och stärka strategiska insatser inom området.


Inledningsvis gjordes en kartläggning, 2019 Pdf, 1.6 MB., för att samordna och belysa behov av insatser inom ullnäringen i Sverige. Kartläggningen har fått ligga till grund för myndighetens insatser.

Svensk ullnäring är komplex

På ett tidigt stadium framstod två spår som både skiljer och förenar svensk ullnäring – industrispåret och hantverksspåret. Industrispåret som söker volymer och vill växla upp till en mer storskalig produktion. Hantverksspåret främjar bevarande av de specifika fårraserna och deras ull och utvecklar handspinning och en mer hantverksmässig och småskalig förädling av ullen.

Den svenska ullnäringen är komplex och saknar många länkar inom förädlingskedjan. Dock finns många starka krafter, både ideella och kommersiella som för frågorna framåt i rätt riktning och med gott syfte – att ta vara på en resurs och förädla den på bästa sätt. Hållbarhetsperspektivet är tydligt – ull är en råvara som kan bidra till en mer cirkulär textilproduktion i landet.

Utmaningar för svensk ullnäring

Under kartläggningen framstod vilka delar i förädlingskedjan som är särskilt viktiga att belysa och arbeta vidare med.

  • Ett svenskt klassificeringssystem
  • Utbildningsfrågor.
  • Logistik och insamling av ull
  • Behov av större spinnerier och kamgarnsspinneri
  • Samverkan
  • Opinionsbildning, information och kunskapsbyggande

Arena Svensk Ull

Utvecklingen av svensk ullnäring har tagit fart de senaste åren. Intresset för att stärka de olika delarna har varit stort. Tillsammans med alla aktörer ser vi nu ett starkt hopp om fortsatt utveckling i arbetet inom Arena Svensk Ull Länk till annan webbplats. som genom nätverkande och gemensamma insatser verkar för att stärka svensk ullproduktion.