• Beviljade projektbidrag 2018

  Dessa projekt beviljades bidrag för genomförande under 2018.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Slöjda gemenskap

  Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.
 • Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes

  Projektredovisningar

  De projekt som genomförts under 2017 har nu avslutats och redovisats. Bilder och sammanfattningar finns här!
 • Sörmlands museum Att synliggöra det osynliga
  2018-05-22

  Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

  Fyra slöjdrelaterade projekt har fått bidrag i Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet 2018.
  Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. 67 projekt från hela landet får stöd...