• Sätergläntan. Foto Ulf Huett

  Slöjdinkubator

  Slöjdinkubator är en modell för att stötta unga vuxna att etablera sig inom slöjd, design och hantverk.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Slöjda gemenskap

  Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.
 • Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes

  Projektredovisningar

  De projekt som genomförts under 2017 har nu avslutats och redovisats. Bilder och sammanfattningar finns här!
 • Folkdräkt - vems identitet? Projekt Hemslöjd Humaniora, Region Jönköpings län
  2017-12-14

  Hemslöjd Humaniora

  För att öka förståelsen för vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang har Region Jönköpings läns utvecklare inom hemslöjd arbetat med projektet Hemslöjd Humaniora under 2017. "Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller överhuvudtaget förstår varför det ska få offentliga me...