• Beviljade projektbidrag 2018

  Dessa projekt beviljades bidrag för genomförande under 2018.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Slöjda gemenskap

  Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.
 • Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes

  Projektredovisningar

  De projekt som genomförts under 2017 har nu avslutats och redovisats. Bilder och sammanfattningar finns här!
 • 2018-03-28

  Nya vägar att sprida hantverk

  Välkomna att ta del av resultatet av EUdigiTAC - nya vägar för att sprida hantverk i sociala medier. Ett EU-projekt och samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Changemaker AB Sverige, Cultural Academy vid Estlands universitet samt Confartigianato, en stor hantverksorganisation i Italien. Onsdag 18 april kl 14 .00 – 17.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsv ägen 3 i Borå s. Lokal: Garveriet
  Under två år har hant...
 • 2018-03-21

  Medalj till Barbro Wingstrand

  Kung. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande har tilldelats Barbro Wingstrand.
 • Foto: Jukka Kiistala Projekt: Weaving Kiosk, Rosa Tolnov Clausen 2018-03-08

  HANDMADE 2018

  Dela. Skruva. Forska. Skriv. Printa. Blås. Utveckla. Bygg. Glasera. Visa. Kuratera. Sy. Koda. Svetsa. Måla. Böj. Virka. ...
 • 2018-02-28

  Publik dag 11 april 2018

  Välkomna till Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens i Malmö den 11 april 2018! Konferensen är en mötesplats för alla...