• 2018-06-19

    Sommarjobb med slöjd

    För fjärde året erbjuder Örebro läns museum kultursommarjobb för ungdomar inom slöjdområdet. Årets arbete går ut på att tillverka föremål av trä och textila material som kan ersätta olika saker som vanligtvis är av plast. I uppdraget ungdomarna får ingår att reflektera över vår tids konsumtion och användandet av plast, berättar Lars Peterss...