• Foto Annkristin Hult

  Fokus på ull

  Nu kartläggs de insatser som görs på ullområdet
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Sätergläntan. Foto Nisse Stormlod
  2019-03-22

  Nationell agenda för traditionell hantverkskunskap

  Nämnden för hemslöjdsfrågor har tagit initativ till en nationell agenda för att koordinerat utveckla metoder för bevarande, vidareförande och utveckling av det immateriella kulturarvet inom området traditionell hantverkskunskap. Immateriellt kulturarv är sådant kulturarv som inte går att fysiskt ta på och som lever och överförs mellan människor ge...