• Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Projekt Blocktryck idag, Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration. NFH projekt 2018
  2019-01-17

  Beviljade projektansökningar för 2019

  Det blev sammanlagt 17 projektansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor budgeterat till projektbidrag 2019. Sammanlagt hade 72 ansökningar skickats in fram till den sista ansökningsdagen 15 oktober 2018, vilket var ett rekord. A...
 • Foto: Kalle Forss 2019-01-13

  Extra satsning på barn och unga

  I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. Tio extra miljoner skulle fördelas...
 • Sätergläntan. Foto: Ulf Huett 2019-01-08

  Nytt år, nytt regleringsbrev!

  Som förväntat och mot bakgrund av det politiska läget ser Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev för 2019 i stort s...
 • Yllebroderi, Skåne. Foto: Heléne Wallin 2018-12-21

  Året som gått 2018

  Den ena kulturvaneundersökningen efter den andra visar att vi slöjdar och skapar med våra händer som aldrig förr! Alla å...