• Foto: Nämnden för hemslöjdsfrågor
    2020-09-15

    Digital Baltic Wool Conference

    Nu tas ytterligare ett steg för att stärka den svenska ullnäringen. Den 8 - 9 oktober 2020 går startskottet för en årligen återkommande konferens som samlar ullföretagare, entreprenörer och innovatörer från länderna runt Östersjön, med Gotland i centrum.