• Fokus barn och unga. Foto: Marie Fagerlind

    Att utbilda sig till hemslöjdskonsulent

    Det finns inte finns någon specifik utbildning till yrket hemslöjdskonsulent. Slöjd kan vara både praktisk och teoretisk och sträcka sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturhantverk gör det på olika sätt, i olika former och har olika utbildningsbakgrund.