• Sök projektbidrag senast 15 oktober

  Nu är ansökan öppen för projekt som ska genomföras under 2019. Läs mer om riktlinjer, fokusområden, hur du ansöker och tidigare beviljade projektbidrag.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Från Hemslöjdens jubileumsutställning, Liljevalchs 2012. Foto Heléne Wallin
  2018-09-12

  Radikal förändring föreslås

  I den konstnärspolitiska utredningen "Konstnär - oavsett villkor?" föreslås en förändring av förordningen som styr vilka områden pengarna inom samverkansmodellen ska gå till. Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har i sitt remissvar på betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) koncentr...
 • 2018-08-17

  Folkdräkt, vems identitet?

  Folkdräkten engagerar och berör. Är det bara ett vackert och användbart plagg eller finns det något mera? Seminarium i J...
 • 2018-08-14

  Konferens Fritid=Slöjdtid

  En konferens om slöjd på barns och ungas villkor – för dig som jobbar med barn och unga i såväl skolan som på fritiden. ...
 • 2018-08-09

  Ledig hemslöjdskonsulenttjänst

  Upplandsmuseet söker hemslöjdskonsulent med textil inriktning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.