• Foto Annkristin Hult

  Fokus på ull

  Nu kartläggs de insatser som görs på ullområdet
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • 2019-06-28

  Seminarium om Hemslöjdens samlingar

  Välkomna till det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar. Temat för i år är begreppet hållbart samlande; från insamlingspolicy, urval och konservering till att samla in idéer och processer i syfte att föra dem vidare. Vi blickar även framåt och funderar kring hur digitaliserade samlingar kan användas nu och i framtiden.
 • 2019-06-26

  Nya förordnanden i nämnden

  Igår tillkännagavs de personer som regeringen utsett till ordförande och ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor de komm...
 • Namngivningsofficiant i dräkt från Mo härad, den namngivne gossen har fri tolkning av Tveta häradsdräkt. Foto: Lizbeth Keblanz 2019-06-25

  En nyckel till Sveriges bygdedräkter

  Ett digitalt verktyg, en dräktnyckel, för att få en lätthanterlig översikt av ett områdes dräkter. Detta är tanken med d...
 • 2019-06-24

  Frodvuxet slöjdgalleri

  Frodvuxet är ett samarbete mellan skedtäljaren Niklas Karlsson och svegsvarvaren Daniel Lundberg. Under sommaren tar sam...