• Foto Annkristin Hult

    Fokus på ull

    Nu kartläggs de insatser som görs på ullområdet
  • Barnen och hemslöjden

    Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
  • Mönstra näver 2019
    2019-10-16

    Mönstra näver

    Näver har använts under tusentals år i Norden. Det är slitstarkt, fukttåligt, antibakteriellt och vackert. Projektet Mönstra näver ville förena den traditionella näverslöjden med nya mönstertekniker och estetiska uttryck för att vidareutveckla hantverket.
  • 2019-10-14

    Frodvuxet slöjdgalleri

    Under två veckor har två slöjdare testat ett nytt försäljningskoncept genom att driva ett slöjdgalleri; att som slöjdare...
  • 2019-09-30

    Svensk ull för en hållbar framtid

    Intresset för svensk ull ökar och allt fler får upp ögonen för ullens många användningsområden. Nämnden för hemslöjdsfrå...
  • Foto: Ulf Huett 2019-09-17

    Ett manifest för det handgjorda

    Våren 2019 presenterades manifestet "Crafting Europe - a manifesto towards an European strategy for craft". Bakom manife...