• Bild: Kalle Forss

    Olika vägar till kunskap

    Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hemslöjd Humaniora, Region Jönköping, arrangerar seminariet Olika vägar till kunskap den 9 november 2022.