• Foto: Marie Fagerlind

  Podcasten Handgjort

  Lyssna på Nämnden för hemslöjdsfrågors podcast om det handgjorda skapandet i nutiden.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Foto Annkristin Hult

  Fokus på ull

  Nu kartläggs de insatser som görs på ullområdet
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor har svarat på remiss

  Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har nyligen svarat på två olika remisser, senast Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353. Remissen avser det förslag till omsättningsbaserat stöd riktat mot företagare med enskild firma, en grupp som inte omfattats av tidigare stödåtgärder.