• Projektet Slöjdstipendiater i fokus - Föreningen för Svensk Hemslöjd SLÖJD+ 2023

    30 projekt beviljade i SLÖJD+ 2024

    Vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 16 april beslutades att bevilja 30 projekt i utlysningen SLÖJD+ 2024. Projekten är spridda över hela landet och omfattar utveckling av slöjdföretagande samt traditionella och samtida slöjduttryck.