• Projekt Korgen lyfter www.korgenlyfter.se

  Nationellt korgupprop

  Projektet Korgen lyfter och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar kunskapen om att tillverka korgar i Sverige.
 • Foto: Marie Fagerlind

  Podcasten Handgjort

  Lyssna på Nämnden för hemslöjdsfrågors podcast om det handgjorda skapandet i nutiden.
 • Foto Annkristin Hult

  Fokus på ull

  Nu kartläggs de insatser som görs på ullområdet
 • Jönköpings läns museum 2009. Foto Heléne Wallin

  Projektansökningar inför 2022

  Nu börjar läsning och bedömning av de projektansökningar som skickats in till Nämnden för hemslöjdsfrågor inför 2022.

 • Nationellt korgupprop

  Projektet Korgen lyfter och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar kunskapen om att tillverka korgar i Sv...

 • Krisstöd till kulturen

  Kulturrådet har nu en krisstödsutlysning öppen som särskilt riktar sig till kulturområden som i låg grad sökt stöd ur ti...

 • Nya pengar gav en mångfald av projekt och aktörer

  Under 2021 har Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljat över 70 projekt inom slöjd- och hantverksområdet, vilket är en kraft...