• Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Slöjda gemenskap

  Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.
 • Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes

  Projektredovisningar

  De projekt som genomförts under 2017 har nu avslutats och redovisats. Bilder och sammanfattningar finns här!
 • 2018-02-21

  Verksamhetsredogörelse 2017

  "Ett utåtriktat år i mångfaldens tecken", sammanfattar kanslichef Friedrike Roedenbeck 2017 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor. "Vi har sedan länge samarbetat med Sameslöjdstiftelsen och är nu mycket glada för att vi också startat samarbete med Rom...
 • 2018-02-14

  Vad är kultursamverkansmodellen?

  Att på ett enkelt sätt förklara vad kultursamverkansmodellen är inte lätt. Därför har Kulturrådet tagit fram denna korta...
 • 2018-02-05

  Återvinning, återbruk & åtråvärt

  Vi lyfter frågorna om textil konsumtion - hållbar och ohållbar – som inspiration och utgångspunkt för fortsatt arbete in...
 • 2018-01-22

  Dela vantar

  Vantstickare från hela landet har medverkat till utställningen #delavantar som finns både på nätet och i verkligheten.