• 2018-08-14

    Konferens Fritid=Slöjdtid

    En konferens om slöjd på barns och ungas villkor – för dig som jobbar med barn och unga i såväl skolan som på fritiden. Konferensen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Varbergs kommun.
    Barn och unga har rätt till kultur, rätt att uttrycka sina åsikter och påverka de beslut som rör dem själva. Men på vilk...