Om webbplatsen och hantering av personuppgifter

Innehåll

Texter på webbplatsen omfattas av normal upphovsrätt. Det är självklart tillåtet att citera från sidan så länge som källan anges. Du får däremot inte ändra i texter eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH.

Om du vill använda material som NFH presenterar åt andra informationslämnare ska du kontakta respektive informationslämnare.

Länkningspolicy

Länka gärna till nfh.se men tänk på att inte använda NFHs logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Struktur och design

Det finns flera sätt att hitta innehåll på webbplatsen. Genom Sök kan du antingen söka via fritextfältet eller filtrera dina sökresultat. Du kan även använda menyer på webbplatsen eller klicka dig in till innehåll från startsidan. Det går även att söka sig in via sökmotorer till innehåll på webbplatsen.

Webbplatsen är byggd utifrån så kallad responsiv design. Det betyder att den fungerar i mobiltelefon, surfplatta och dator.

Tillgänglighet

NFH följer Vägledning för webbutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., de officiella riktlinjerna för arbete med webbplatser i offentlig sektor.

Om kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

De används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att de ska fungera. Det gör det bl.a. möjligt att följa vilka sidor som besökts samt möjlighet för besökare att spara ev. personliga inställningar.

Delar av NFHs webbplats innehåller kakor framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks. Uppföljningen sker för att få underlag till att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Aktivt samtycke
På nfh.se har vi ingen särskild funktion för aktivt samtycke utan vi utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av kakor om du inte samtycker till lagring på din dator.

Om kakor hos Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksstatistik

För att förstå hur webbplatsen används och skaffa underlag för vårt förbättringsarbete samlar vi in statistik om varje besök. Uppgifterna innehåller data om IP-nummer, webbläsare och vilka sidor som blir besökta. Vi använder Vizzit som statistikverktyg för att samla in och analysera dessa data.

Kakan som sätts heter ___vizzit, identifieraren är vizzit och kakan sparas 12 månader. Här är en beskrivning av vad kakan gör: "Kakan sätts av företaget Vizzit för att samla in statistik om hur webbplatsen används och och att underlätta underhållsarbete. Det är en tredjepartscookie där Vizzit är tredje part, informationen delas alltså inte med några andra."

 

Såhär hanterar NFH personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR).

Nämnden för hemslöjdsfrågor är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Nämnden för hemslöjdsfrågor är de som kallas för allmänt intresse och myndighetsutövning. Eller med andra ord: Vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag vi får i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag, samt när det är nödvändigt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med eller som företräder de projekt eller annan verksamhet som vi finansierar är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. I vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Nämnden för hemslöjdsfrågor av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och därför kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Information om NFHs behandling av personuppgifter i myndighetens bidragsgivning

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) behandlar personuppgifter i handläggning av myndighetens bidragsgivning. Det handlar till exempel om namn och kontaktuppgifter till firmatecknare och kontaktpersoner hos dem som söker bidrag. I de fall sökandes organisationsnummer utgörs av personnummer, behandlas även personnumret. Det kan också röra sig om exempelvis uppgifter i lönespecifikationer för att verifiera personalkostnader.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga bidragsärenden under ansökan, genomförande och avslut av projekt. Uppgifterna sparas därefter enligt tillämpliga arkivbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vår myndighetsutövning.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har samlat in. Däremot är bidragsmottagarna själva personuppgiftsansvariga för den behandling som sker hos dem.

Ansökningar till NFH är offentliga allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Nämnden för hemslöjdsfrågor av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla ansökningar om bidrag som inkommer till NFH är allmänna handlingar. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du avser att söka bidrag från NFH ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din ansökan och den kan därför komma att lämnas ut till den som begär det.

Frågor?

Den som har frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda sig av sina rättigheter, kan kontakta oss.

Den som inte är nöjd med vår behandling av personuppgifter kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan duockså läsa mer om regelverket kring personuppgifter.