Remissvar

2024

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Nämnden för hemslöjdsfrågor har besvarat remissen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58) Pdf, 796 kB..

Nämnden för hemslöjdsfrågor besvarar remissen ur två perspektiv, som ingående i samverkansrådet och som sakkunnig myndighet för området främjande av hemslöjd.

2023

Framtidens yrkeshögskola- stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Nämnden för hemslöjdsfrågor har besvarat remissen Framtidens yrkeshögskola-stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31) Pdf, 1.3 MB.. Betänkandet avser en typ av utbildningar som viktiga för slöjd och hantverksområdet.

Det är av stor vikt att hantverksutbildningar finns med i alla utvecklingslinjer för vuxen-, vidare- och yrkesutbildning. De som är unga idag kommer i hög grad att ha flera karriärer i sitt liv. En utmaning är att möta arbetsmarknaden och samhällets efterfrågan och behov. En annan att skapa bryggor mellan dessa karriärer så att erfarenheter från den ena kan befrukta den andra.”