Kulturarv

Foto Anna Berg

Projekt 2023: Liv åt g(l)ömda mönsterskatter - Anna Berg, Grön Färg

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder. (Wikipedia)

Slöjd finns i många museers samlingar men det saknas i princip institutioner med huvudsakligt uppdrag att arbeta med slöjd.

Immateriellt kulturarv

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap, en av de fem områden Länk till annan webbplats. som inom ramen för Unescos konvention om immateriellt kulturarv arbetar med att vidareföra kunskap.

Inom ramen för arbetet med konventionen utförs förteckningar, vilka samlas in och publiceras på webbsidan Levande Kulturarv Länk till annan webbplats..