Kulturarv

Foto Ellinor Hall

Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar för att öka tillgängligheten till kulturarvet slöjd vilket innebär att ge fler människor redskap till förståelse av sin historia och redskap till förändring och utveckling.

Synliggörandet av kulturarvet i vår vardag och bearbetning av dess historieskrivning är av stor vikt för framtidens slöjd. Kulturarv kan ex handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder. (wikipedia.se Länk till annan webbplats.)

Slöjd finns i många museers samlingar men det saknas i princip institutioner med huvudsakligt uppdrag att arbeta med slöjd.

Immateriellt kulturarv

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap, en av de fem områden som behöver skyddas enligt Unescos konvention om immateriellt kulturarv.

Inom ramen för arbetet med konventionen utförs förteckningar, vilka samlas in och publiceras på webbsidan Levande Traditioner Länk till annan webbplats.. Mer om Nämnden för hemslöjdsfrågors arbete med det immateriella kulturarvet kan du läsa här.