Regional samverkan

Pojkar med skateboard. Foto Marie Fagerlind

Främjande av hemslöjd är en del av kultursamverkansmodellen. Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, granskar regionala kulturplaner och regional återrapportering inom ramen för Samverkansrådets uppdrag, under Kulturrådets ledning. Genom detta detta har NFH nationell överblick och samverkan med ett flertal regioner.

Den regionala samverkan sker på olika nivåer;

  • strategisk
  • samordnande
  • informerande

Sedan 2011 fördelas vissa statliga medel till regionala kulturinstitutioner via den s.k. kultursamverkansmodellen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Samverkansmodellen skapades för att ge regionerna större möjlighet till egna prioriteringar och variationer inom den regionala kulturen. Före 2011 fördelades de statliga medel som nu ingår i samverkansmodellen direkt till regionala kulturinstitutioner.

Samverkansmodellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förutsättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

Samverkansmodellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kulturutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas.

Stockholms läns landsting ingår inte i modellen. Därför hanteras medlen för hemslöjdsfrämjande arbete av NFH. Granskning av planer och redovisningar görs av NFH.