Mål 12: SPOK - en plattform för hållbar produktion och konsumtion

 

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.

SPOK Länk till annan webbplats. har Skåne somutgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokalkonsumtion.

Initiativet relaterar till Hållbarhetsmål 12: Hållbar produktion och konsumtion, som handlar om att säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster på lokal och global nivå.

Det som gör SPOK intressant ur ett strategiskt slöjdperspektiv är att det erbjuder en plattform där många små initiativ kan samlas under ett gemensamt paraply. Det innebär även att större företag och konsumenter lättare kan hitta möjliga producenter men även framtida samarbetspartners.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Som det beskrivs i delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar är det av störst vikt att människor har ”information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Den potential vi ser är att SPOK - och i förlängningen då även slöjd och slöjdare – kan använda den gemensamma plattformen som ett kunskapande forum för att därigenom öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. På sikt kan slöjd då även bidra till, bland annat, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Helena Hansson
fil. dr och designforskare vid HDK Valand, Göteborgs universitet

Länkar

Läs mer om S-P-O-K Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Hållbarhetsmål 12Globala målen Länk till annan webbplats..