Mål 8: HEPHAESTUS - forskning för utveckling av hållbart hantverk i Europa

Forskningsprojektet HEPHAESTUS fokuserar på att skydda och förnya traditionellt hantverk genom att korsbefrukta traditionella tekniker och ny teknik. HEPHAESTUS vill etablera en europeisk gemenskap av hantverksentreprenörer som är intresserade av att utforska framtidens hantverk tillsammans.

Att det finns ett förnyat intresse för hantverk och dess roll i för hållbar utveckling är uppenbar i EU:s politik såväl som i nationella och lokala offentliga åtgärder. Å ena sidan ses hantverk som en viktig del av det europeiska kulturarvet, då det bidrar till att materialisera regionala kulturer och trotsar föreställningen om enhetlighet i vår globaliserade värld. Å andra sidan förändrar tekniska framsteg, alternativa ekonomier samt hållbara sätt att leva hantverksarbetet samtidigt som det förnyar dess relevans i det samtida samhället.

EU Horizon-forskningsprojektet HEPHAESTUS fokuserar på att skydda och förnya traditionellt hantverk genom att korsbefrukta traditionella tekniker och ny teknik, utforska nya affärs- och organisationsmodeller och förnya sig i ljuset av cirkularitet och hållbarhet. En av utmaningarna för traditionellt hantverk som glasblåsning, vävning och keramik är att processerna bakom är obekanta eller osynliga för många i den moderna världen, även om handgjorda produkter har egenskaper som industrialiserade, massproducerade varor inte alltid har.

Forskningsprojektet leds av Copenhagen Business School och involverar ett europeiskt konsortium av akademiska och icke-akademiska aktörer, nämligen HDK-Valand vid Göteborgs universitet, IT-universitetet i Köpenhamn, Ca' Foscari University i Venedig, BOFA (Bornholms Affaldsbehandling), Confartigianato Bassono del Grappa (Hantverksföreningen i Bassano del Grappa) samt FabLab i Venedig.

HEPHAESTUS vill etablera en europeisk gemenskap av hantverksentreprenörer som är intresserade av att utforska framtidens hantverk tillsammans med oss genom en utforskande process på fyra år. Denna ’hantverks community’ kommer att omfatta 25-30 personer från fem hantverksekosystem: Dals Långed/Fengersfors i Sverige, Bornholm i Danmark, Venedig och Bassano del Grappa i Italien och Färöarna. Fem till sex hantverkare kommer att väljas ut för varje ekosystem, som representerar olika material och tillvägagångssätt.

Hantverkarna kommer genom workshops och andra samskapande aktiviteter mötas över discipliner och ursprung. De kommer utforska ny teknik för att utveckla nya, hållbara produktionsmetoder, och kommer att ge inspiration till forskarna, som kommer att utveckla:

  • nya hållbara affärsmodeller baserade på forskning om innovation, entreprenörskap och livslångt lärande
  • nya sätt att dela kunskap om hantverk genom digitala bibliotek och museer
  • vägledning för beslutsfattare om att skydda och utveckla hantverk och kulturarv så att de lever upp till de nya europeiska Bauhaus-principerna om hållbarhet och berikning genom kultur
Förstora bilden

Projektet relaterar till Hållbarhets mål 8 som avser att ”verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”. Som det står i den övergripande målbeskrivningen handlar detta mål om att skapa anständiga arbetsvillkor som kan främja en hållbar ekonomisk tillväxt som kan vara en positiv kraft för hela planeten. För hantverkarens del behöver innovationer och nya affärsmodeller integreras i ett hållbart hantverksekosystem.

Som det står att läsa i delmål 8.9 kan det exempelvis handla om att utveckla nya produkter och tjänster som främja gynnsam och hållbar turism, som både skapar arbetstillfällen och kan främja lokal kultur och utveckling av lokala produkter. Men projektet handlar också om att utveckla och förändra politiken och de policys som finns, för att därmed skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för hantverkarna, vilket tangerar delmål 8.3: Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet:

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

Medverkande forskare från är Elena Raviola (ledare för forskargruppen på HDK-Valand), Helena Hansson, Ulises Navarro Aguiar, Karl Hallberg och Samantha Hookway. Huvudsaklig lokal partner i Dals Långed är Mötesplats Steneby Länk till annan webbplats..