Genomförda projekt

SKRAP - Kristine Thenman. Projekt 2021. Foto: Elisabeth Dunker

SKRAP - Kristine Thenman. Projekt 2021. Foto: Elisabeth Dunker

De tre senaste åren har redovisningar från genomförda projekt sammanställts i bläddringsbara digitala presentationer.

Presentationerna består av projektägarnas egna texter och bilder från redovisningarna.

Sammanställningarna ger en bra bild av allt som pågår i Slöjd- och hantverkssverige. Den bredd som projekten uppvisar påvisar tydligt den spridning och vitalitet som finns inom området!

Du når presentationerna via länkarna i sidomenyn.

Vill du veta mer om något projekt är du välkommen att kontakta Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli info@nfh.se