Hitta din hemslöjdskonsulent

Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen. Här hittar du länkar till landets alla hemslöjdskonsulenter.

Kultursamverkansmodellen Länk till annan webbplats. infördes 2011 efter initiativ från regeringen; en ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet. Från och med 2013 har samtliga län i Sverige, utom Stockholms län, valt att ingå i modellen.

Staten anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering. Pengarna fördelas genom Kulturrådet i dialog med Samverkansrådet. Det är landstingens/regionernas kulturplaner som utgör underlag för statens bidragsgivning.