Prenumerera på nyheter

Anmäl dig till vår prenumerationslista för att få meddelande om nyhetsnotiser från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

När du prenumererar på Nämnden för hemslöjdsfrågors nyhetsnotiser sparar vi din e‐postadress i vårt prenumerationsregister tills du avslutar din prenumeration. Detta register används inte för något annat ändamål.

Den rättsliga grunden, utifrån dataskyddsförordningen, är att behandlingen är
nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Eller med enklare ord: Vi behöver din epostadress för att kunna skicka ut nyhetsnotiserna till dig.

Hantera prenumeration