Hemslöjd, slöjdkonst och kulturhantverk - projekt 2023

" Den mest nyskapande slöjden har alltid, mer eller mindre synliga, rottrådar till äldre arbeten. Här finns de gemensamma traditionernas, men också minoritetskulturernas, subkulturernas och motkulturernas uttryck och avtryck. Den samtida slöjden växer i en rik historiskt mylla."

Ur Nämnden för hemslöjdsfrågors vision

(för helskärmsvisning - klicka på bilden)

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 56 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2023. Då två av projekten inte genomfördes har 54 projekt redovisats.

I ovanstående sammanställning presenteras de genomförda projekten genom projektägarnas texter och bilder från redovisningarna. Vill du veta mer om något projekt är du välkommen att kontakta Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli info@nfh.se

I arbetet med att nå myndighetens verksamhetsmål främjande av hemslöjd är utlysande av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt. Inom området hemslöjd ryms allt från immateriellt kulturarv till samtida slöjd, gerillaslöjd och minoriteter vilket gör att området är både brett och vitalt.