Redovisa SLÖJD+

Redovisning av genomförda projekt inom SLÖJD+ 2024 ska vara inskickade senast den 14 november 2024. Redovisningen skickas in elektroniskt. Formulär gällande 2024 kommer publiceras på denna sida.

Efter inskickad redovisning granskats och godkänts kommer en blankett för elektronisk signering att skickas till projektledare och firmatecknare för avslutning av projektet.

Redovisning av SLÖJD+ ska skickas in elektroniskt och består av följande delar:

1. Projektrapport SLÖJD+

Skriftlig rapport om projektets genomförande och resultat, skickas som ett fristående dokument, 1-2 sidor, med e-post till projekt@nfh.se

2. Webbformulär inkl. ekonomisk redovisning

3. Dokumentationsmaterial: Digitala foton

Till redovisningen ska 2-5 digitala foton av god kvalitet, i liggande format, som berättar om projektet bifogas. Ett kort filmklipp kan undantagsvis fungera som dokumentation.

Det är viktigt att foton skickas som lösa filer (ej inmonterade i PDF-dokument eller liknande). Skicka dem separat med e-post till projekt@nfh.se eller med en överföringstjänst för stora filer.

OBS! Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet i sin externa kommunikation (webbsida, sociala media). Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som ev. medverkar på bilder samt ange fotografens namn. Bifoga gärna korta bildtexter.

Hör gärna av dig om du har frågor!