Nyhetsarkiv


  • Ledig tjänst i Kalmar

    Kalmar läns hemslöjdsförening söker en länshemslöjdskonsulent i hård slöjd.

  • Seminarium om utbildning och kulturföretagande

    Hur skapas bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som ett led i en konstnärlig utbildning och vems ansvar är det att studenterna får den kunskapen med sig?

  • Fokusdagar barn och unga 2017

    Fortbildning för slöjdhandledarutbildare i Uppsala 2-4 oktober. Introduktion till Grundutbildning för slöjdhandledare samt nytt handledarmaterial Barnen och Hemslöjden