Nyheter

 • 2019-02-15

  Filmer om hantverk på bio

  Välkommen till den första Hantverksfilmfestivalen! Filmer om hantverk på den vackra biografen Bio Visir i Leksand. 
 • 2019-01-28
  Att synliggöra det osynliga - En konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk.13-14 mars Sörmlands museum

  Att synliggöra det osynliga

  Den 13-14 mars hålls en konferens kring det immaterialla kulturarvet på Sörmlands museum.
 • 2019-01-23
  Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Fotograf Torkel Edenborg

  Nationell utvecklare för romskt hantverk

  Vid nämndens sammanträde i december beslutades att bevilja verksamhetsbidrag med 400 tkr för 2019 till Romska Kulturcentret i Malmö med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt...
 • 2019-01-17
  Projekt Blocktryck idag, Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration. NFH projekt 2018

  Beviljade projektansökningar för 2019

  Det blev sammanlagt 17 projektansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor budgeterat till projektbidrag 2019.
 • 2019-01-13
  Foto: Kalle Forss

  Extra satsning på barn och unga

  I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. Tio extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in.
 • 2019-01-08
  Sätergläntan. Foto: Ulf Huett

  Nytt år, nytt regleringsbrev!

  Som förväntat och mot bakgrund av det politiska läget ser Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev för 2019 i stort sett ut som det för 2018. Inga nya uppdrag eller större ekonomiska uppräkningar.
 • 2018-12-21
  Yllebroderi, Skåne. Foto: Heléne Wallin

  Året som gått 2018

  Den ena kulturvaneundersökningen efter den andra visar att vi slöjdar och skapar med våra händer som aldrig förr! Alla åldrar, oavsett boende på landet eller i staden, hög- eller lågutbildad sysslar m...
 • 2018-12-16
  Dan Korn föreläser vid seminariet Slöjdens nya rum, 21 november 2018

  Folkdräkt som kulturmarkör

  I det sista inslaget från vårt seminarium den 21 november föreläser etnologen Dan Korn.
 • 2018-12-14
  Kunskapsseminarium 21 nov 2019

  Fler inslag från Slöjdens nya rum

  Ytterligare två inslag från kunskapsseminariet om slöjdens roll i samverkansmodellen. Seminariet hölls i Stockholm den 21 november.
 • 2018-12-13
  Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Fotograf Torkel Edenborg 2018

  Starkt engagemang för romskt hantverk

  Målet för det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon är att revitalisera det romska hantverket genom att dels synliggöra traditionellt romskt hantverk och dels skapa förutsättningar f...