Nyheter

 • 2019-12-07
  Foto: Anso Norling, Gotlands musuem

  Momenehs afghanska vävstol

  Momenehs vävstol har varit ett litet, men förhoppningsvis betydelsefullt, projekt som handlat om att ta tillvara kunskaper och kreativa förmågor hos en nyanländ. Dokumentation av såväl tillverkningen ...
 • 2019-12-05
  Foto: Lina Sofia Lundin

  En lokal material- och produktionskedja

  Konstnären Lina Sofia Lundin har i sin förstudie undersökt möjligheten att utveckla en lokal material- och produktionskedja för vävnader i Borlänge. Det har handlat om att få tag på nyckelpersoner, fo...
 • 2019-12-04
  Seminarium Hur känns kvalitet? Foto: Pernilla Ekenståhl

  Hur känns kvalitet?

  Under branschdagarna för svensk ull i början av november presenterades det projekt som Pernilla Ekenståhl arbetat med under sin praktiktid på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Projektet heter "Hur känns kv...
 • 2019-12-04
  Foto: Nils Johan Labba

  Kurslokal Årosjokk

  Sameslöjdaren Nils-Johan Labba fick ärva ett äldre fritidshus drygt 5 mil utanför Kiruna. Genom projektbidrag från bland andra Nämnden för hemslöjdsfrågor har huset nu byggts om till en verkstad med p...
 • 2019-11-26
  Gustav väver. Filmprojektet Med manlig blick...

  Textilt hantverk ur manligt perspektiv

  Slöjd Stockholm har lyft frågor kring manlighet och slöjd i filmprojektet "Med manlig blick..." Tre filmer om tre män som ägnar sig åt de traditionellt kvinnligt kodade slöjdformerna sömnad, spinning ...
 • 2019-11-25
  Logotype för podcasten Hemslöjdens historia

  Ny podcast om hemslöjdens historia

  Hemslöjdsrörelsen består och har bestått av människor som tagit beslut, gjort val, haft vänskapsband, bråkat med varandra och haft starka drivkrafter. Utvecklingen av Hemslöjden från sent 1800-talet f...
 • 2019-11-19
  Robert C Clarke och Marie Ekstedt Bjersing. Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium 28-30 aug 2019. Foto Git Skoglund

  Trädgårds- och textilhistoriskt seminarium i Lund

  Den 28-30 augusti i år bjöd Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik, i samarbete med Svenska Vävakademin, in till en tvärvetenskaplig konferens om trädgårdshistoria och textilprodu...
 • 2019-11-18
  Foto: Romskt Kulturcenter i Malmö

  Romska ungdomar satsar på hantverk

  Det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon drivs av Romska Kulturcentret i Malmö. I redovisningen av år 3 till Nämnden för hemslöjdsfrågor lyfts de insatser som genomförts under året....
 • 2019-11-14
  Projekt Produkter i ticka. Jennie Adén

  Ticka - ett oväntat råmaterial

  Formgivaren Jennie Adén drivs av att arbeta med hela processen, från förädling av råmateri­al, formgivning till själva tillverkningen av produkter. Genom projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor ...
 • 2019-11-13
  Projekt Dräktnyckel

  Digitial identifieringsnyckel för dräkt

  Projekt Dräktnyckel handlar om utveckling av ett digitalt verktyg som ska fungera som en identifierings- och informationsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. En lätthanterlig översikt över ett ...