Nyheter


 • Gisslause lammgård (beskuren). Foto Jan Broda

  Inspirerande internationell ullkonferens

  Under två dagar möttes ett åttiotal deltagare från 15 olika länder för att diskutera affärsmöjligheter och utbyta erfarenheter kring lokal ull i området runt Östersjön när Baltic Wool Conference genom...

 • Pop-up Studio Supersju, 2018

  Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

  Capellagården, Transit och Artifex släpper en rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta...

 • Jönköpings läns museum 2009. Foto Heléne Wallin

  Projektansökningar inför 2022

  Nu börjar läsning och bedömning av de projektansökningar som skickats in till Nämnden för hemslöjdsfrågor inför 2022.

 • Nationellt korgupprop

  Projektet Korgen lyfter och Nämnden för hemslöjdsfrågor efterlyser och inventerar kunskapen om att tillverka korgar i Sverige.

 • Krisstöd till kulturen

  Kulturrådet har nu en krisstödsutlysning öppen som särskilt riktar sig till kulturområden som i låg grad sökt stöd ur tidigare utlysningar. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att slöjd, konsthantverk och...

 • Nya pengar gav en mångfald av projekt och aktörer

  Under 2021 har Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljat över 70 projekt inom slöjd- och hantverksområdet, vilket är en kraftig förstärkning av myndighetens bidragsgivning samt inneburit en mångfald av nya...

 • Beviljade projekt Slöjdkurator 2021

  I vårändringsbudgeten tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor extra medel vilket möjliggjort ännu en utlysning om projektbidrag. Fem projekt har beviljats stöd i utlysningen Slöjdkurator 2021.

 • Projektet Att erövra det historiska trädgårdshantverket att slå häckar med huggsvärd och skäror - Gunnebo slott och trädgårdar

  Beviljade ansökningar i Vårutlysning 2021

  Vid nämndens möte i juni beslutades att bevilja 55 projekt i Vårutlysning 2021.

 • Lek i staden Foto Helena Hansson

  Forskningsprojekt om barns lek

  Sedan årsskiftet 2021 medverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor i forskningsprojektet Lek i staden . Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kultur...

 • Gemensam plattform för svensk ull

  Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.