Nyheter


 • Projektbidrag slöjd och handgjort skapande

  Den 2 oktober öppnar vår utlysning av projektbidrag inom området slöjd och handgjort skapande. Sök till en förstudie eller ett större projekt.

 • Tornedalens håvfiskekultur kan nomineras till Unescolista

  Håvfisket är ett levande bruk som sedan flera hundra år tillbaka förenar och engagerar boende vid Torneälven på både svensk och finsk sida. Nu föreslår Institutet för språk och folkminnen (Isof) att S...

 • Inga-Wiktoria Påve - Guoradallam stipendiat 2023

  Inga-Wiktoria Påve är 2023 års Guoradallamstipendiat

  I samband med Sameslöjdstiftelsens 30-årsjubileum har Sámi Duodjis styrelse beslutat att tilldela Inga-Wiktoria Påve det första Guoradallam-stipendiet om 15000 kr.

 • Foto Volodymyr Hryshchenko

  Dialogmöten om slöjd med regionerna

  Inom ramen för samverkansmodellen har under våren 2023 Kulturrådet valt att lyfta främjande av hemslöjdsfrågor i sin uppföljning av regional kultur.

 • Metodbok för kulturskapare

  Att leda sig själv är en del av att vara kulturskapare. Det är du som bestämmer hur du ska lägga upp ditt arbete, när du ska starta din dag eller vilka jobb du ska säga ja eller nej till. Du behöver d...

 • Beviljade projekt SLÖJD+ 2023

  Trettiotvå projektansökningar beviljades i årets upplaga av utlysningen SLÖJD+. Under året kommer projekt kring både samtida och traditionell slöjd att genomföras - från immateriellt kulturarv till ge...

 • Studie om hemslöjd och hälsa

  Vill du delta i en forskningsstudie som undersöker om hemslöjd och handarbete kan påverka hälsa och välbefinnande?

 • En vecka om pengar

  Välkommen på lunchföreläsningar 17-21 april! En vecka om pengar riktar sig till slöjdföretagare och andra intresserade och är en del i Nämnden för hemslöjdsfrågors satsning på ökat fokus på att vara y...

 • Strategisk slöjd — Agenda 2030 slöjd och handgjort skapande

  Vad kan slöjd- och hantverkssektorn bidra med för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras? Vilka andra kultur- och samhällssektorer kan slöjd- och hantverkss...

 • Samlad presentation av genomförda projekt

  Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 64 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2022. Nu finns en digital presentation med alla projekt samlade.