Nyheter


 • Ny skrift om barn, slöjd och berättande

  Barnen och hemslöjden är en serie skrifter för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda. Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter och kombinerar berätta...

 • Mylla, matta av Lisa Darland

  Hemslöjdande är ett brett fenomen

  En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys presenterar en fördjupad analys av befolkningens intresse för, och utövande av slöjd och hantverk. Hemslöjdande är till skillnad från flera andra kultur...

 • Bild: Kalle Forss

  Olika vägar till kunskap

  Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hemslöjd Humaniora, Region Jönköping, arrangerar seminariet Olika vägar till kunskap den 9 november 2022.

 • Projekt Allemansmöbler

  Sök bidrag till projekt inom slöjd och kulturhantverk

  Nämnden för hemslöjdsfrågor utlyser projektbidrag kopplade till slöjd och kulturhantverk. Projekt med syfte att med slöjd nå fler, utforska nya idéer och bidra till en mångfald av slöjd. Ansökan är öp...

 • Bea Szenfeld. Foto Peter Gropman

  Handgjort om den heta skolslöjden

  Slöjden i skolan väcker känslor och debatt, men även minnen av syfröknar och trämagistrar. I nya avsnittet av podden Handgjort tar vi ett rejält grepp om skolslöjden. Vad har den för funktion och är d...

 • Konferens om barns rätt till kultur

  Hur tas det barnrättsliga perspektivet in i visioner, värderingar och mål när det gäller offentlig verksamhet? Hur kan vi arbeta med barnens rätt till kultur – och vilken kultur? Välkommen till Nämnde...

 • Finullsfår. Foto Annkristin Hult

  Riksorganisation Arena Svensk Ull

  Den 6 september bildades Arena Svensk Ull , en ny riksorganisation med målet att öka användningen av svensk ull. Föreningens första stämma hölls på Hushållningssällskapet Västra i Skara. En historisk h...

 • Foto Kattis Karlsson Hofvander Dalarnas hemslöjdsförbund

  Slöjdresidens kring hållbart skogsbruk

  Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län deltar i ett nytt interregionalt slöjdresidens den 5-10 september i Fågelsjö. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen i Häls...

 • Olika vägar till slöjd

  Nämnden för hemslöjdsfrågors kartläggning av utbildningar inom slöjd och kulturhantverk presenteras i rapporten Olika vägar till slöjd - Kartläggning av utbildningar inom slöjd och kulturhantverk unde...

 • Seminarium om vävutbildningar

  Hur sker utbildning inom vävning i Sverige idag? Vilka vägar kan studenter ta? Och vad händer efter utbildningen? Vid Vävmässan i Halmstad kommer Nämnden för hemslöjdsfrågors överblickande kartläggnin...