Nyheter


 • Projekt Vävskifte, Almgrens sidenväveri och museum

  Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete 2024

  Åtta slöjdrelaterade projekt beviljades genom Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete 2024.

 • Vänster: Rensning och sortering av råghalm för att fläta en halmhatt. Höger: Klyvning av furu långs årsringen för att ta fram material till en Hedaredskorg.

  Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund blir ackrediterad expertorganisation av Unesco

  Unesco har utsett Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) till en ackrediterad NGO, non governmental organization. SHR blir därmed en rådgivande expertorganisation till Unesco och svenska myn...

 • Internationellt korgseminarium

  Den 29-30 september arrangerar Hemslöjden i Skåne en tvådagars Korgfest med tillhörande internationellt korgseminarium med möjlighet att delta på plats eller digitalt.

 • Projekt Näverskogen. Foto: Ola Ling

  Ändrade förutsättningar projektbidrag inför 2025

  Nämnden för hemslöjdsfrågor har beslutat ändra förutsättningarna för att söka projektbidrag inför 2025. Utlysningen Slöjdprojekt 2025 öppnar 30 september 2024.

 • Projektet Slöjdstipendiater i fokus - Föreningen för Svensk Hemslöjd SLÖJD+ 2023

  30 projekt beviljade i SLÖJD+ 2024

  Vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 16 april beslutades att bevilja 30 projekt i utlysningen SLÖJD+ 2024. Projekten är spridda över hela landet och omfattar utveckling av slöjdföretagande sam...

 • Kritik mot förslag i Kultursamhället

  Nämnden för hemslöjdsfrågor är kritisk till de centrala förslagen i den reformerade samverkansmodellen för kulturpolitik som presenteras i betänkandet Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat...

 • Stickning ger lugn och struktur

  Stickning gör gott för personer som lever med psykisk ohälsa. Det bekräftas av en studie från Göteborgs universitet, där handarbetet beskrivs som en möjlighet att hitta lugn och skapa struktur i varda...

 • Broderi Hemslöjd angår alla. Foto: Matilda Hagel 2018

  Budgetunderlag skickat till regeringen

  Nämnden för hemslöjdsfrågors budgetunderlag 2025–2027 är nu skickat till regeringen. I underlaget framförs bland annat behov av förstärkning av främjandeanslaget riktat till projektbidrag och bidrag t...

 • Korsstygnsbroderi Tillväxtverket

  Verksamhetsredogörelse 2023

  Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar strategiskt för att främja slöjd och hantverk på uppdrag av regeringen. Myndigheten är liten och området stort och vitalt. Det gångna året uppvisar en ökad efterfrå...

 • Sök projektbidrag i SLÖJD+

  Utlysningen SLÖJD+ är öppen 16 februari - 4 mars. Sök 30 000 kr till ett mindre projekt som ska genomföras under året.