Nyheter

 • 2018-06-19

  Sommarjobb med slöjd

  För fjärde året erbjuder Örebro läns museum kultursommarjobb för ungdomar inom slöjdområdet. Årets arbete går ut på att tillverka föremål av trä och textila material som kan ersätta olika saker som va...
 • 2018-06-15

  Utvalt i Skåne 2018

  För andra gången genomförs den jurybedömda vadnringsutställningen Utvalt i Skåne med fokus på det handgjorda. Utställningen öppnar på Form/Design Center i Malmö den 15 juni.
 • 2018-06-08

  Besök på ReTuna Återbruksgalleria

  I veckan besöktes ReTuna Återbruksgalleria och utbildningen Recycle Design i Eskilstuna.
 • 2018-06-07

  Rättvist fördelad kultur - Almedalen 4 juli 2018

  Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet - kom på kaffe och smörgås! Därefter ett samtal kring Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder med ...
 • 2018-06-05

  Nodmöte kring traditionell hantverkskunskap

  Den 23 maj samarrangerade NFH, tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, ett möte i noden Traditionell hantverkskunskap i Mariestad. Syftet med ...
 • 2018-05-31

  Praktikplats på NFH

  Under maj månad har en student från Göteborgs universitet praktiserat hos oss på Nämnden för hemslöjdsfrågor.
 • 2018-05-22
  Sörmlands museum Att synliggöra det osynliga

  Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

  Fyra slöjdrelaterade projekt har fått bidrag i Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet 2018.
 • 2018-05-21
  Love Jönsson pressbild foto Oliver Ander

  Ny museichef på RIAN i Falkenberg

  Love Jönsson är sedan april 2018 ny museichef på RIAN designmuseum i Falkenberg.
 • 2018-05-15


  Seminarium i Stockholm 24 augusti

  Välkomna till det femte seminariet om Hemslöjdens samlingar! I år är det fokus på pionjären Lilli Zickerman och hennes stora inventering av folklig textil som genomfördes 1910-1932.
 • 2018-05-14

  Nytt stipendium

  Föreningen för Svensk Hemslöjd har instiftat ett nytt stipendium; Årets förnyare.