Nyheter


 • Kultur och kulturarv som regional drivkraft

  Konferensen Kreativ omstart i oktober 2021 lyfter frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling.

 • Ny kampanj lyfter fram romska förebilder

  Länsstyrelsen i Stockholms län lanserar kampanjen Jag är rom!

 • Av den bästa ullen

  Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor webinariet Av den bästa ullen med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.

 • Vårutlysning 2021 öppen

  Sök 30 000 kr till ett kortare projekt under 2021. Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning är öppen till den 15 april och riktar sig till dig som är professionell utövare av slöjd och hantverk eller...

 • Slöjd håller 2021 - digital temavecka

  Slöjd Håller 2021

  En digital temavecka 19-28 mars om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Temaveckan arrangeras i samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmland, Dalarna, Örebr...

 • Foto: Ellinor Hall

  Uppföljning av coronakrisens påverkan inom slöjdområdet

  Nämnden för hemslöjdsfrågor följer upp förra årets enkät riktad till egenföretagare inom slöjdsfären om hur de påverkas av coronakrisen. Hur har situationen utvecklat sig under det gångna året?

 • Göra allt möjligt

  Hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet – ny rapport från Kulturrådet.

 • Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

  Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet.

 • Utställning Älskade korg 2020 (beskuren), projekt Korgen lyfter

  Korgslöjd på Folk och Kultur

  Projektet Korgen lyfter medverkar på årets upplaga av Folk och Kultur 10-12 februari.

 • Foto: Ellinor Hall

  Beviljade projektbidrag 2021

  Vid nämndens möte i december 2020 fattades beslut om vilka projektansökningar som beviljades inför budgetåret 2021. Det blev 18 ansökningar fick dela på de drygt 1,6 milj kronor som anslogs till proje...