Nyheter

 • 2018-03-28

  Nya vägar att sprida hantverk

  Välkomna att ta del av resultatet av EUdigiTAC - nya vägar för att sprida hantverk i sociala medier. Ett EU-projekt och samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Changemaker AB Sverige, Cultura...
 • 2018-03-21

  Medalj till Barbro Wingstrand

  Kung. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande har tilldelats Barbro Wingstrand.
 • 2018-03-08
  Foto: Jukka Kiistala Projekt: Weaving Kiosk, Rosa Tolnov Clausen

  HANDMADE 2018

  Dela. Skruva. Forska. Skriv. Printa. Blås. Utveckla. Bygg. Glasera. Visa. Kuratera. Sy. Koda. Svetsa. Måla. Böj. Virka. Internationalisera. Ställ ut. Färga. Knyt. Filma. Programmera. Återanvänd. Ansök...
 • 2018-02-28

  Publik dag 11 april 2018

  Välkomna till Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens i Malmö den 11 april 2018! Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.
 • 2018-02-21

  Verksamhetsredogörelse 2017

  "Ett utåtriktat år i mångfaldens tecken", sammanfattar kanslichef Friedrike Roedenbeck 2017 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.
 • 2018-02-14

  Vad är kultursamverkansmodellen?

  Att på ett enkelt sätt förklara vad kultursamverkansmodellen är inte lätt. Därför har Kulturrådet tagit fram denna korta animerade film för att visa vad modellen handlar om. 
 • 2018-02-05

  Återvinning, återbruk & åtråvärt

  Vi lyfter frågorna om textil konsumtion - hållbar och ohållbar – som inspiration och utgångspunkt för fortsatt arbete inom regional konsulentverksamhet, föreningsliv och vid utbildningar.
 • 2018-01-22

  Dela vantar

  Vantstickare från hela landet har medverkat till utställningen #delavantar som finns både på nätet och i verkligheten.
 • 2018-01-10
  Projektbidrag 2017: Josefin Gäfvert i sin utställning "Försöka bli" på Handarbetets Vänners Galleri. Foto: Dennis Liljebäck

  Beviljade projektbidrag 2018

  I Nämnden för hemslöjdsfrågors budget inför 2018 fanns 1,4 miljoner kr att fördela till projektbidrag. Under höstens ansökningsperiod skickades 62 projektansökningar in till ett sammanlagt belopp om d...
 • 2017-12-19

  Vem får vara med?

  Nordisk kulturpolitisk dag 2018 - Kulturanalys Norden 29 januari 2018 i Stockholm