Nyheter


 • Krisstöd till kulturen

  Kulturrådet har nu en krisstödsutlysning öppen som särskilt riktar sig till kulturområden som i låg grad sökt stöd ur tidigare utlysningar. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att slöjd, konsthantverk och...

 • Nya pengar gav en mångfald av projekt och aktörer

  Under 2021 har Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljat över 70 projekt inom slöjd- och hantverksområdet, vilket är en kraftig förstärkning av myndighetens bidragsgivning samt inneburit en mångfald av nya...

 • Beviljade projekt Slöjdkurator 2021

  I vårändringsbudgeten tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor extra medel vilket möjliggjort ännu en utlysning om projektbidrag. Fem projekt har beviljats stöd i utlysningen Slöjdkurator 2021.

 • Projektet Att erövra det historiska trädgårdshantverket att slå häckar med huggsvärd och skäror - Gunnebo slott och trädgårdar

  Beviljade ansökningar i Vårutlysning 2021

  Vid nämndens möte i juni beslutades att bevilja 55 projekt i Vårutlysning 2021.

 • Lek i staden Foto Helena Hansson

  Forskningsprojekt om barns lek

  Sedan årsskiftet 2021 medverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor i forskningsprojektet Lek i staden . Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kultur...

 • Gemensam plattform för svensk ull

  Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.

 • Poddinspelning Lokatt Media

  Podcast Hemslöjd Humaniora

  Projektet Hemslöjd Humaniora har byggt upp och skapat en ny plattform med nya ingångar för hemslöjd inom området humaniora och humanvetenskap där det handgjorda alltid spelar en roll.

 • Kultur och kulturarv som regional drivkraft

  Konferensen Kreativ omstart i oktober 2021 lyfter frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling.

 • Ny kampanj lyfter fram romska förebilder

  Länsstyrelsen i Stockholms län lanserar kampanjen Jag är rom!

 • Av den bästa ullen

  Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor webinariet Av den bästa ullen med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.