Nyheter

 • 2020-01-14

  Kontrasternas Aia Jüdes

  Podden Handgjort är tillbaka med en helt ny säsong! I det första avsnittet möter vi mångsysslaren Aia Jüdes, vi känner igen henne från projekt som Näver say näver och Next level craft där hon lät vogu...
 • 2020-01-09
  Foto Ulf Huett

  Beviljade projektbidrag 2020

  Nio förstudier och sju projekt får dela på de 1,5 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade till projektstöd under 2020. Årets ansökningar speglade på många sätt det som sker i samhället, slöj...
 • 2019-12-18

  Året som gått 2019

  Under året har Nämnden för hemslöjdsfrågor fokuserat på de prioriterade områdena immateriellt kulturarv, minoriteter, hållbarhet och projektbidrag inom området slöjd och handgjort skapande. Ett aktivt...
 • 2019-12-07
  Foto: Anso Norling, Gotlands musuem

  Momenehs afghanska vävstol

  Momenehs vävstol har varit ett litet, men förhoppningsvis betydelsefullt, projekt som handlat om att ta tillvara kunskaper och kreativa förmågor hos en nyanländ. Dokumentation av såväl tillverkningen ...
 • 2019-12-05
  Foto: Lina Sofia Lundin

  En lokal material- och produktionskedja

  Konstnären Lina Sofia Lundin har i sin förstudie undersökt möjligheten att utveckla en lokal material- och produktionskedja för vävnader i Borlänge. Det har handlat om att få tag på nyckelpersoner, fo...
 • 2019-12-04
  Seminarium Hur känns kvalitet? Foto: Pernilla Ekenståhl

  Hur känns kvalitet?

  Under branschdagarna för svensk ull i början av november presenterades det projekt som Pernilla Ekenståhl arbetat med under sin praktiktid på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Projektet heter "Hur känns kv...
 • 2019-12-04
  Foto: Nils Johan Labba

  Kurslokal Årosjokk

  Sameslöjdaren Nils-Johan Labba fick ärva ett äldre fritidshus drygt 5 mil utanför Kiruna. Genom projektbidrag från bland andra Nämnden för hemslöjdsfrågor har huset nu byggts om till en verkstad med p...
 • 2019-11-26
  Gustav väver. Filmprojektet Med manlig blick...

  Textilt hantverk ur manligt perspektiv

  Slöjd Stockholm har lyft frågor kring manlighet och slöjd i filmprojektet "Med manlig blick..." Tre filmer om tre män som ägnar sig åt de traditionellt kvinnligt kodade slöjdformerna sömnad, spinning ...
 • 2019-11-25
  Logotype för podcasten Hemslöjdens historia

  Ny podcast om hemslöjdens historia

  Hemslöjdsrörelsen består och har bestått av människor som tagit beslut, gjort val, haft vänskapsband, bråkat med varandra och haft starka drivkrafter. Utvecklingen av Hemslöjden från sent 1800-talet f...
 • 2019-11-19
  Robert C Clarke och Marie Ekstedt Bjersing. Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium 28-30 aug 2019. Foto Git Skoglund

  Trädgårds- och textilhistoriskt seminarium i Lund

  Den 28-30 augusti i år bjöd Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik, i samarbete med Svenska Vävakademin, in till en tvärvetenskaplig konferens om trädgårdshistoria och textilprodu...