Nyheter


 • Foto: Ellinor Hall

  Beviljade projektbidrag 2021

  Vid nämndens möte i december 2020 fattades beslut om vilka projektansökningar som beviljades inför budgetåret 2021. Det blev 18 ansökningar fick dela på de drygt 1,6 milj kronor som anslogs till proje...

 • Slöjd i det offentliga rummet: Allemansmöbler 2020 - Sigfridsleden. Projektägare Klara Fahrman och Klara Isling

  Året som gått och året som kommer

  Under det gångna året har även Nämnden för hemslöjdsfrågor ställts inför en snabb omställning av verksamheten till digitala lösningar. Starkt fokus har även lagts på de svårigheter som pandemin innebu...

 • Baggauktion

  Ull 2020 - initativ och projekt i Sverige

  Under året har mycket hänt inom den svenska ullnäringen. Nämndens nationella utvecklare Annkristin Hult sammanfattar här vad året inneburit vad gäller konferenser, seminarier, projekt, utbildningar oc...

 • Från filmad visning av utställningen Slöjdvägar. Dorte Gottlieb 2020

  Om slöjdestetik och slöjdens olika publiceringsformer

  Den 3 december genomfördes Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga kunskapsseminarium riktat till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och aktörer inom hemslöjdsområdet. I år samlades ett femtiotal del...

 • Förstudie Svensk Tweed - Stefan Moberg

  Svensk tweed

  Förstudien Svensk Tweed har under året undersökt förutsättningarna för ett tweedgarn spunnet av svensk ull, för att väva ett svenskt tweedtyg. Dock är det en både lång och stor process att ta fram ett...

 • Tråd som tråd - ett smidesprojekt. Foto: Linnea Lindgren - Ferrum Borealis

  Tråd som tråd - ett smidesprojekt

  Knyppling; skirt och vitt. Järnsmide; smutsigt och svart. Smidesprojektet Tråd som tråd ville undersöka vad som händer när en korsbefruktning görs av de två med knypplingens teknik som bas och smidets...

 • Slöjdutställning Liljevalchs 2012. Foto: H Wallin

  Omsättningsstöd till enskilda företagare

  Regeringen har beslutat om stöd till enskilda företagare som på grund av pandemin drabbats av minskad omsättning i företaget.

 • Projekt Linoleum som bruk och återbruk. Foto Elena Esmail

  Schablonmålning på linoleum

  Övre Hälsinglands hemslöjdsförening har i projektet "Linoleum som bruk och återbruk" tryckt med schabloner och blocktryck på restbitar av linoleum. Nya mattor med nya mönster har skapats med inspirati...

 • Projekt Smörhönan Fanzine. Foto Anna Bauer

  Smörhönan Fanzine

  Med Nämnden för hemslöjdsfrågors extra projektutlysning startade Anna Bauer fanzinet Smörhönan, om stickning och gemensamma kreativa processer. Målet med fanzinet är att lyfta lusten och tankarna i sk...

 • Projekt Arkitektonisk slöjd 2020

  Arkitektonisk slöjd

  Projektet Arkitektonisk slöjd har undersökt slöjd som arkitektoniskt uttryck. Det är en arkitektur som inte är bestämd utan upptäckande. En direkt arkitektur som skapas där materialet finns. Ur handen...