Nyheter


 • Strategisk slöjd — Agenda 2030 slöjd och handgjort skapande

  Vad kan slöjd- och hantverkssektorn bidra med för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras? Vilka andra kultur- och samhällssektorer kan slöjd- och hantverkss...

 • Temavecka om hållbara slöjden

  Under den digitala temaveckan Slöjd Håller, den 20-26 mars 2023, med fokus på skogen och skogens material håller bl a Emma Dahlqvist ett föredrag om näver och Sofia Lilja berättar om boken Nyfiken på ...

 • Samlad presentation av genomförda projekt

  Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 64 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2022. Nu finns en digital presentation med alla projekt samlade.

 • Årets gULLbagge till Annkristin Hult

  FÅRfesten i Kil vill genom att tilldela AnnKristin årets gULLbagge lyfta fram vikten av att skapa starka nätverk och förmedla viktig kunskap om ull.

 • Seminarium 9 november 2022 Olika vägar till kunskap

  Om kunskap på Hemslöjd Humaniora

  Nu kommer tre avsnitt på podcasten Hemslöjd Humaniora med Eva Österlind, Anders Szczepanski och Jonna Bornemark som tillsammans medverkade i seminariet Olika vägar till kunskap i november 2022. Produc...

 • Sök 30 000 kr i SLÖJD+

  Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+ riktar sig främst till dig som är yrkesverksam inom slöjd och kulturhantverk och vill genomföra ett mindre projekt under 2023. Sök det fasta beloppet 30 0...

 • Projekt 2022 - Fördjupning i hasselkorg. Foto: Not Quite

  Hemslöjd prioriterat i fem regioner

  Kulturrådet fördelar 1,6 miljarder kronor till kultur i de regioner som ingår i samverkansmodellen samt regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län. Fem regioner har begärt och fått medfi...

 • Fokus barn och unga. Foto: Marie Fagerlind

  Att utbilda sig till hemslöjdskonsulent

  Det finns inte finns någon specifik utbildning till yrket hemslöjdskonsulent. Slöjd kan vara både praktisk och teoretisk och sträcka sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturha...

 • Från Filmen om Hör & Gör

  Hör & Gör - inkluderande metoder inom slöjd

  Hör&Gör var ett flerårigt barn- och ungdomsprojekt som arbetade med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.

 • Glahålskaffe och hårarbete - nya förteckningar på Levande traditioner

  Inom ramen för arbetet med Unescos konvention samlas förteckningar inom olika kategorier som exempelvis hantverk, mattraditioner samt musik och dans. Levande traditioner är en nationell förteckning öv...