Nyheter

 • 2019-10-16
  Mönstra näver 2019

  Mönstra näver

  Näver har använts under tusentals år i Norden. Det är slitstarkt, fukttåligt, antibakteriellt och vackert. Projektet Mönstra näver ville förena den traditionella näverslöjden med nya mönstertekniker o...
 • 2019-10-14

  Frodvuxet slöjdgalleri

  Under två veckor har två slöjdare testat ett nytt försäljningskoncept genom att driva ett slöjdgalleri; att som slöjdare vara på plats och arbeta i en pop up-butik som samtidigt är en utställning och ...
 • 2019-09-30

  Svensk ull för en hållbar framtid

  Intresset för svensk ull ökar och allt fler får upp ögonen för ullens många användningsområden. Nämnden för hemslöjdsfrågor vill medverka till att inspirera och öka kunskapen om ullens värden och möjl...
 • 2019-09-17
  Foto: Ulf Huett

  Ett manifest för det handgjorda

  Våren 2019 presenterades manifestet "Crafting Europe - a manifesto towards an European strategy for craft". Bakom manifestet står organisationen World Crafts Council Europe och dess medlemsorganisatio...
 • 2019-09-11

  Praktikanten berättar!

  Hej, jag heter Pernilla Ekenståhl och läser mitt sista år på kandidatprogrammet i Kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet. Nu, under hösten 2019, gör jag min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ...
 • 2019-09-03
  MADE festival i Umeå 2011. Foto Mats Pallin

  Slöjdvanor 2012-2018

  SOM- institutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor undersökt hur ofta svenskarna hantverkar/handarbetar och hur intresserade svenskarna är av hemslöjd och handarbe...
 • 2019-08-29

  Dags att satsa på svensk ull

  Naturliga material, ekologi och hållbarhet, utgör en av dagens starka formgivningstrender. Svensk ull är en resurs som nu intresserar allt fler företag i sin strävan mot en mer hållbar produktion. Väg...
 • 2019-08-04

  Projektbidrag att söka

  En gång per år fördelar Nämnden för hemslöjdsfrågor bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck. Ansökningsperiod mellan 15 augusti - 1...
 • 2019-06-28

  Seminarium om Hemslöjdens samlingar

  Välkomna till det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar. Temat för i år är begreppet hållbart samlande; från insamlingspolicy, urval och konservering till att samla in idéer och processer i syfte...
 • 2019-06-26

  Nya förordnanden i nämnden

  Igår tillkännagavs de personer som regeringen utsett till ordförande och ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor de kommande tre åren.