Nyheter


 • Lek i staden Foto Helena Hansson

  Forskningsprojekt om barns lek

  Sedan årsskiftet 2021 medverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor i forskningsprojektet Lek i staden . Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kultur...

 • Gemensam plattform för svensk ull

  Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.

 • Poddinspelning Lokatt Media

  Podcast Hemslöjd Humaniora

  Projektet Hemslöjd Humaniora har byggt upp och skapat en ny plattform med nya ingångar för hemslöjd inom området humaniora och humanvetenskap där det handgjorda alltid spelar en roll.

 • Kultur och kulturarv som regional drivkraft

  Konferensen Kreativ omstart i oktober 2021 lyfter frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling.

 • Ny kampanj lyfter fram romska förebilder

  Länsstyrelsen i Stockholms län lanserar kampanjen Jag är rom!

 • Av den bästa ullen

  Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor webinariet Av den bästa ullen med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.

 • Vårutlysning 2021 öppen

  Sök 30 000 kr till ett kortare projekt under 2021. Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning är öppen till den 15 april och riktar sig till dig som är professionell utövare av slöjd och hantverk eller...

 • Slöjd håller 2021 - digital temavecka

  Slöjd Håller 2021

  En digital temavecka 19-28 mars om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Temaveckan arrangeras i samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmland, Dalarna, Örebr...

 • Foto: Ellinor Hall

  Uppföljning av coronakrisens påverkan inom slöjdområdet

  Nämnden för hemslöjdsfrågor följer upp förra årets enkät riktad till egenföretagare inom slöjdsfären om hur de påverkas av coronakrisen. Hur har situationen utvecklat sig under det gångna året?

 • Göra allt möjligt

  Hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet – ny rapport från Kulturrådet.