Nyhetsarkiv


  • Kritik mot förslag i Kultursamhället

    Nämnden för hemslöjdsfrågor är kritisk till de centrala förslagen i den reformerade samverkansmodellen för kulturpolitik som presenteras i betänkandet Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat...

  • Stickning ger lugn och struktur

    Stickning gör gott för personer som lever med psykisk ohälsa. Det bekräftas av en studie från Göteborgs universitet, där handarbetet beskrivs som en möjlighet att hitta lugn och skapa struktur i varda...

  • Budgetunderlag skickat till regeringen

    Nämnden för hemslöjdsfrågors budgetunderlag 2025–2027 är nu skickat till regeringen. I underlaget framförs bland annat behov av förstärkning av främjandeanslaget riktat till projektbidrag och bidrag t...