Nyhetsarkiv


 • Året som gått 2018

  Den ena kulturvaneundersökningen efter den andra visar att vi slöjdar och skapar med våra händer som aldrig förr! Alla åldrar, oavsett boende på landet eller i staden, hög- eller lågutbildad sysslar m...

 • Folkdräkt som kulturmarkör

  I det sista inslaget från vårt seminarium den 21 november föreläser etnologen Dan Korn.

 • Fler inslag från Slöjdens nya rum

  Ytterligare två inslag från kunskapsseminariet om slöjdens roll i samverkansmodellen. Seminariet hölls i Stockholm den 21 november.

 • Starkt engagemang för romskt hantverk

  Målet för det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon är att revitalisera det romska hantverket genom att dels synliggöra traditionellt romskt hantverk och dels skapa förutsättningar f...

 • Symposium om vävstolens utveckling

  Genom projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor kunde Svenska Vävakademin i samarbete med Nordiska museet genomföra symposiet Från Handkraft till fotkraft tidigare i år.

 • Slöjdkunskaper på film

  Sörmlands museum driver det fleråriga projektet Att synliggöra det osynliga - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk . Under 2018 beviljades projektet stöd från Nämnden för hemslöjdsf...

 • Makersgonnasloyd!

  Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet har med bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor genomfört en förstudie kring slöjd i högteknologisk makerspacemiljö.

 • Hemslöjd Humaniora

  ”Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller över-huvudtaget förstår varför det ska få offentliga medel. Lätt att glömma. Vår tes är att hemslöjd har många olika grundläggande jus...

 • Om kärleken till smide

  "7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning." Nio smeder fick utmaningen: Vad kan man göra av 7 kg järn? Det blev en utställning om järnets möjligheter och kärleken till smide.

 • Slöjdens nya rum

  Den 21 november bjöd Nämnden för hemslöjdsfrågor in till ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen.

 • Pop-up Studio Supersju

  Det handvävda tar liten plats i stadens hem och miljöer. Därför vill vävgruppen Studio Supersju visa på att det finns alternativ till det massproducerade.

 • Slöjdat utegym på Ålidhem

  I dialog med boende i området Ålidhem, Umeå, har Västerbottens läns hemslöjdsförening skapat en tvärkulturell plats med lokal förankring som stimulerar till möten, trygghet, jämställdhet samt fysisk a...

 • Folkdansaren Lena på turné

  Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjden, har sedan våren 2018 visningsrätt på dokumentärfilmerna i serien Det goda landet . Filmerna är producerade av Film and Tell, som arbetar för att ...

 • Blocktryck - en symbios av perfektion och imperfektion

  Shabnam Faraee beviljades bidrag till utvecklingsprojektet Blocktryck idag för att genom en resa till Iran lära sig mer om den traditionella blocktryckstraditionen.