Nyhetsarkiv


 • Ny podcast om hemslöjdens historia

  Hemslöjdsrörelsen består och har bestått av människor som tagit beslut, gjort val, haft vänskapsband, bråkat med varandra och haft starka drivkrafter. Utvecklingen av Hemslöjden från sent 1800-talet f...

 • Trädgårds- och textilhistoriskt seminarium i Lund

  Den 28-30 augusti i år bjöd Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik, i samarbete med Svenska Vävakademin, in till en tvärvetenskaplig konferens om trädgårdshistoria och textilprodu...

 • Romska ungdomar satsar på hantverk

  Det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon drivs av Romska Kulturcentret i Malmö. I redovisningen av år 3 till Nämnden för hemslöjdsfrågor lyfts de insatser som genomförts under året....

 • Ticka - ett oväntat råmaterial

  Formgivaren Jennie Adén drivs av att arbeta med hela processen, från förädling av råmateri­al, formgivning till själva tillverkningen av produkter. Genom projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor ...

 • Digitial identifieringsnyckel för dräkt

  Projekt Dräktnyckel handlar om utveckling av ett digitalt verktyg som ska fungera som en identifierings- och informationsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. En lätthanterlig översikt över ett ...

 • Branschträff om ullens värden och möjligheter

  Den 11-12 november är Nämnden för hemslöjdsfrågor en av arrangörerna för en stor branschträff kring svensk ull. Programmet bjuder på många infallsvinklar och konferensen kan bli en viktig mötesplats i...

 • Rosa Taikon, romsk konstnär och inspiratör

  Efter Rosa Taikons bortgång 2017 donerades Rosa Taikons ateljé till Hälsinglands museum av Taikons dödsbo. Donationen är unik och synliggör både romsk tradition, ett unikt kvinnligt konstnärskap i Sve...

 • Verktygslåda för hållbarhetsarbete

  Koncept Slöjd håller är ett samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Värmland som genomförts under 2019 med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Målgruppen är Sveriges regiona...

 • Att förstå hemslöjd på sitt eget sätt

  Hemslöjd är otroligt rikt på skäl till varför det ska finnas. Allt för få skäl används. Det behövs olika skäl för olika människor. Därför krävs det en så rik mångfald som möjligt. Detta är grundtankar...

 • Svenska vävtraditioner till hela världen

  Varje månad får medlemmar i Weave of the Month Club en ny vävnota, bilder och inspiration till ett projekt som är inspirerat av svenska vävtraditioner men designat för moderna behov. Arianna E Funk ha...

 • Premiär för Hantverksfilmfestival

  I våras genomfördes Sveriges första Hantverksfilmfestival i Leksand. 28 filmer om och med hantverk visades i kombination med öppna verkstäder på Leksands folkhögskola och Sätergläntan. Filmfestivalen ...