Nyhetsarkiv


  • Beviljade ansökningar i Vårutlysning 2021

    Vid nämndens möte i juni beslutades att bevilja 55 projekt i Vårutlysning 2021.

  • Forskningsprojekt om barns lek

    Sedan årsskiftet 2021 medverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor i forskningsprojektet Lek i staden . Eftersom ett ökande antal av världens barn bor i städer, blir deras rättigheter att leka, delta i kultur...