Hårarbeten. Foto: Anna Sparr

Glahålskaffe och hårarbete - nya förteckningar på Levande traditioner

Inom ramen för arbetet med Unescos konvention samlas förteckningar inom olika kategorier som exempelvis hantverk, mattraditioner samt musik och dans. Levande traditioner är en nationell förteckning över immateriella kulturarv i Sverige.

Glahålskaffe Länk till annan webbplats. är ett uttryck för ett fenomen inom vävning och innebär att man tar en fikapaus i anslutning till att arbetet med väven börjar leda mot sitt slut. Kaffet intas vanligen tillsammans med andra som varit till hjälp under uppsättningen av väven. 

Ett hårarbete Länk till annan webbplats. är ett smycke tillverkat av hår. Håret flätas eller knypplas efter olika mönster och sys sedan ihop till en färdig produkt. Tekniken har mycket gemensamt med snörmakeri. Konsten var mycket utbredd i Europa och Amerika under stora delar av 1800-talet. I Sverige förknippar man främst hårarbete med hårkullorna från byn Våmhus i Dalarna.

Levande traditioner Länk till annan webbplats. är en nationell förteckning över immateriella kulturarv i Sverige. Arbetet med förteckningen sker inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats. har det övergripande ansvaret för detta arbete i Sverige och det genomförs tillsammans med en rad aktörer. Finns det någon levande tradition som du tycker ska finnas med på förteckningen? Du kan skicka in ditt förslag! Länk till annan webbplats.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap, en av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.

Kontakt: Kanslichef Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor