Projekt Färgat svamppapper Foto: Anna Kjellander

Projekt Färgat svamppapper Foto: Anna Kjellander

Färgat svamppapper

I projektet Färgat svamppapper har Anna Kjellander arbetat experimentellt för att göra papper av svamp utan att tillsätta några farliga kemiska ämnen eller lämna något farligt avfall.

I Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+ 2023 beviljades projektet Färgat svamppapper stöd. Målet med projeket var att hitta en enkel metod för papperstillverkning av svamp samt göra en manual som kan komma fler till del.

Inom projektet experimenterade Anna med att göra papper av olika sorters vedsvamp, samt att färga pappersmassan med pigment som också kommer från svamp. Processen har inkluderat alla steg från att plocka svampen till ett färdigt papper.

Från Annas redovisning av projekt Färgat svamppapper:

Svampar är spännande organismer som bryter ner material för egen vinning. I mina experiment har jag använt mig främst av vedsvampar vars egenskaper lämpar sig bra till pappertillverkning. För att sätta färg på pappersmassan har jag använt mig av bland annat kanelspindingar som innehåller flera olika färgämnen i koncentrerad mängd.

Projekt Färgat svamppapper. Foto: Anna Kjellander

Tillvägagångsättet har, förutom materialmässigt, varit liknande den som när man gör papper på ett hantverksmässigt sätt. Man har pappersmassan i en behållare och sänker ner en ram med däckel som sedan lyfts upp. Vattnet får rinna igenom ramen och massan läggs sedan av för torkning.

En instruktion över hur man gör ett rosa papper av endast svamp och vatten finns att se på Annas Instagramkonto @fargbart