Broderi Hemslöjd angår alla. Foto: Matilda Hagel 2018

Budgetunderlag skickat till regeringen

Nämnden för hemslöjdsfrågors budgetunderlag 2025–2027 är nu skickat till regeringen. I underlaget framförs bland annat behov av förstärkning av främjandeanslaget riktat till projektbidrag och bidrag till ideellt föreningsliv.

Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten för 2025–2027.

I budgetunderlag framförs bland annat följande behov:

  • Stärka myndighetens samordningsfunktion genom utökning av kansliet med 1 tjänst.
  • Förstärkning av främjandeanslag riktat till ideellt föreningsliv.
  • Kunna möta upp den samtida slöjdens behov av resurser för utveckling av nya arbetssätt och metoder.
  • Slöjd- och hantverksområdets betydelse i samhällets arbete med krisberedskap.

Läs mer

Hela budgetunderlaget för 2025-2027 finns på sidan Planering och redovisning