Seminarier och konferenser

Smide Liljevalchs 2012. Foto Helene Wallin

Som ett led i uppdraget att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd arrangerar Nämnden för hemslöjdsfrågor regelbundet konferenser och seminarier.

2022

9 november
Seminariet Olika vägar till kunskap – att kunna, att förstå och att ta sig dit genomfördes som ett hybridevent med 40 personer på plats i Stockholm och 230 deltagare digitalt. Seminariet genomfördes av Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med Region Jönköpings utvecklare hemslöjd Niclas Flink. Medverkande var professor Jonna Bornemark, professor Eva Österlind och senior advisor Anders Szczepanski. Moderator var journalist Gunilla Kindstrand.

5-6 oktober
Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens Barns rätt till kultur genomfördes som en hybridkonferens med ca 20 deltagare på plats i Stockholm och 40 deltagare digitalt.

22 september
Seminariet Olika vägar till vävning genomfördes på mässan VÄV22 i Halmstad. Utredare Pernilla Ekenståhl sammanfattade en närstudie över vävområdets utbildningsvägar som ingår i den nationella kartläggningen Olika vägar till slöjd - Kartläggning av utbildningar inom slöjd och kulturhantverk under 2022 - kartläggningen har gjorts på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Seminariet var ett gemensamt arrangemang mellan Svenska Vävrådet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Seminariet samlade drygt 30 deltagare. Moderator och samtalsledare var Mia Lindgren.

15 juni
Webinarium Att vara en bra beställare under ledning av Mia Lindgren, Brighter Business. Medverkande gjorde slöjdföretagarna Kerstin Neumüller och Erika Åberg. Seminariet riktade sig till uppdragsgivare inom slöjd och hantverkssfären. 85 personer deltog i webinariet.

28 mars
Hybridseminarium Samtida slöjd och hantverk genomfördes i Nämnden för hemslöjdsfrågors lokaler med med alla medverkande på plats och 45 deltagare digitalt. Seminariet tog sin utgångspunkt i NFHs vision samt projektsammanställningen Myller och mångfald.

Medverkade gjorde

  • Mikael Löfström och Dorte Gottlieb, projektet Kurerad slöjdscen
  • Jenny Johannisson, Myndigheten för kulturanalys
  • Birgitta Johansen, Örebro läns museum
  • Kajsa Ravin, Kulturrådet
  • Bertil Björk, STPLN och Nämnden för hemslöjdsfrågor
  • Mia Lindgren Brighter Business
  • Linda K Nordfors, Punks

Moderator för dagen var Gunilla Kindstrand. Länk till program.

8 mars
Det digitala seminariet En arena för svensk ull hade formen av en s.k. redovisningskonferens som sammanfattning av den rapport kring ”nuläget inom svensk ullnäring samt behovet av en organisation som samlar ullnäringens alla delare och aktörer i Sverige” som Nämnden för hemslöjdsfrågor varit initiativtagare till. I och med seminariet lämnar myndigheten över bildandet av ett plattform för ullsamverkan till Hushållningssällskapen Gotland och Västra Götaland.