Seminarier och konferenser

Smide Liljevalchs 2012. Foto Helene Wallin

Som ett led i uppdraget att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd arrangerar NFH regelbundet konferenser och seminarier.

2021

27-28 oktober Kreativ omstart - en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft. Den digitala konferensen är ett samarbete mellan Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket för att ge dig inspiration och aktuella kunskaper som du har nytta av i det regionala utvecklingsarbetet. Sista anmälningsdag är torsdag den 30 september. Program och inbjudan. Länk till annan webbplats.

7-8 oktober Baltic Wool Conference. An international meeting place on Gotland for wool companies, researchers, sheep breeding associations and others involved in wool processing. The Baltic Wool Conference is hosted by The Gotland Green Center in cooperation with Region Gotland and The National Swedish Handicraft Council. Registration open til 27 September. Baltic Wool Conference 2021 Länk till annan webbplats.

31 augusti Strategisk slöjd - Slöjd håller. Del 2 av flera halvdagar istället för den årliga tvådagars konferens som Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerar för hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom hemslöjd. Denna andrahalvdag är ett samarrangemang mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Tvärsgruppen - hemslöjdskonsulenterna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. En seminariedag med fokus på hållbarhetsarbetet inom slöjdområdet. Länk till programmet. Pdf, 982.9 kB.

8 juni Nuläge ull. Syftet med webbinariet är att mot bakgrund av de senaste två årens utvecklingsarbete ställa oss frågorna
• Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska ullnäringen idag?
• Är vi beredda att starta en branschorganisation för att kunna ta nästa steg?
Vi vill med detta webbinarium ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av
insatser, kompetensutveckling och stöd. Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt och
initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer utvecklad svensk ullindustri. Webbinariet vänder sig till branschen, är riktad till aktörer med fokus på utveckling inom ullindustrin. Länk till programmet. Pdf, 1.2 MB.

20 april Strategisk slöjd - Hemslöjd Humaniora. Del 1 av flera halvdagar istället för den årliga tvådagars konferens som Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerar för hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom hemslöjd. Denna första halvdag är ett samarrangemang mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Jönköpings län. Hemslöjd Humaniora är ett flerårigt påverkansprojekt där Region Jönköpings hemslöjdsutvecklare valt ett annat sätt att arbeta för att nå nya resultat. Genom att lyfta in hemslöjd i olika sammanhang och publika arrangemang för att fler sidor av hemslöjden ska få komma fler människor till del på det sätt de själva föredrag att förstå. Det har blivit radioprogram, inslag på YouTube, poddar och inlägg på sociala media. Spretigt och svårt att få grepp om – varför valde de att arbeta så här? Länk till programme Pdf, 756.4 kB.t.

25 mars Av den bästa ullen. Digitalt seminarium med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen. Seminariet innehåller ett flertal föreläsningar, panelsamtal och gruppdiskussioner. Länk till resumé av webinariet.

10 mars Information för nya inom hemslöjdsfrämjande verksamhet. "Webinarium med Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli som gärna vill träffa dig som är ny inom regionalt hemslöjdsfrämjande arbete. För att lära känna dig och din verksamhet, samtidigt som vi vill berätta om vår verksamhet. Vi riktar oss till nya hemslöjdskonsulenter och utvecklare, regionala tjänstepersoner och huvudmän. Kort och gott alla som vill veta mer om Nämnden för hemslöjdsfrågors uppdrag och verksamhet samt är intresserade av hur vi kan samverka med varandra."