Utbildning - hitta din väg inom slöjd

Sätergläntan. Foto: Ulf Huett

Det finns inte en specifik utbildning inom slöjd, det finns många! Slöjd kan vara både praktiskt och teoretiskt och sträcker sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturhantverk gör det på olika sätt, i olika former och har olika utbildningsbakgrund. Här har vi samlat information till dig som är intresserad av att utbilda dig inom slöjd och kulturhantverk.

Olika vägar till slöjd
I Nämnden för hemslöjdsfrågors rapport Olika vägar till slöjd - Kartläggning av utbildningar inom slöjd och kulturhantverk under 2022 sammanställs tillgängliga utbildningar inom slöjd och kulturhantverk samt utbildningsområdets struktur, vilka möjligheter som finns för studenter och vad som kan vara viktigt för branschen att tänka på inför framtiden. Länk till rapporten: Olika vägar till slöjd - Kartläggning av utbildningar inom slöjd och kulturhantverk under 2022 Pdf, 1.7 MB.

Under VÄV22 i Halmstad delpresenterades rapporten vid ett seminarium. Här finns anteckningar Pdf, 581.5 kB, öppnas i nytt fönster. från seminariet som hölls den 22 september 2022.

Vill du utbilda dig inom slöjd?
Nedan har vi samlat information till dig som är nyfiken på att utbilda dig inom slöjd. Här kan du lära mer om olika utbildningsformer, möjliga yrkesvägar och vanliga frågor kring utbildningar inom slöjd.

Gymnasievalet

En grund till att utveckla praktisk hantverksskicklighet inom ett hantverk, eller att utvecklas konstnärligt inom exempelvis design eller form, kan vara att söka ett program med estetisk inriktning eller ett yrkesförberedande program i gymnasievalet. Men det är inte den enda vägen. Ett gymnasieprogram med inriktning i exempelvis företagande, historia, pedagogik, ekonomi, miljö eller projektledning kan alla skapa en bra grund för ett yrkesliv inom slöjd. Endast fantasin sätter gränsen för på vilket sätt du omsätter din kunskap till slöjd.

Kom ihåg att det går att rikta in sin utbildning mer mot slöjd och kulturhantverk även efter gymnasiet!

Folkhögskola

Ett sätt att skapa sig en praktisk utbildning inom slöjd kan vara via en profilkurs eller yrkesförberedande kurs inom slöjd och hantverk på en folkhögskola. På folkhögskolornas “Allmänna kurs” kan du även läsa upp ofullständiga gymnasiebetyg.

Studier på folkhögskola kan ge de förkunskaper som krävs för att söka vidare till konst och kulturutbildningar, konstnärliga högskolor och andra lärosäten som har antagningskrav. Det kan vara ett av flera sätt att skaffa sig grundkunskap inom praktiska områden inom slöjd och kulturhantverk. Det kan även vara ett sätt för dig som slöjdare att lära sig grunderna hur du startar ett eget företag.

En utbildning på folkhögskola ger ingen examen. En del utbildningar avslutas istället med ett intyg.

På en del folkhögskolor kan du kombinera flera kurser och på så sätt både gå grundläggande år och fördjupande år. En del utbildningar har inga förkunskapskrav och på andra kan du få hjälp att skapa en portfolio om du vill söka vidare till andra utbildningar. Hör av dig till skolan med frågor om utbildningens innehåll.

Högskola och universitet

Slöjd har en lång historia och berör flera områden, exempelvis; ekonomi, konsumtion, miljö, historia, hantverk, pedagogik och praktisk kunskap. Det finns alltså många sätt att kombinera kurser i en högskole- och universitetsutbildning så att de kretsar kring slöjd.

En teoretisk utbildning kan, som ett första steg, leda till en generell examen på kandidatnivå. Det kan ses som en teoretisk grundutbildning och ger behörighet att kunna söka arbeten som kräver universitetsexamen eller motsvarande. Inom högskola och universitet finns fler examensnivåer och även möjlighet att forska inom slöjd.

Det finns även utbildningar som kan leda till en konstnärlig examen. De ges vid specifika skolor och innehåller praktiska moment och har ofta konstnärligt eller designmässigt fokus. Vill du utveckla ditt eget konstnärskap inom slöjd, konsthantverk, design kan denna typ av utbildning vara någonting för dig.

Yrkeshögskola

Inom slöjd och kulturhantverksområdet finns en del smala yrken. En del av dessa kräver legitimation eller särskild behörighet för att utövas, det kan du få via en utbildning på yrkeshögskola. En YH-utbildning är både praktisk och teoretisk och sker till viss del ute på en arbetsplats. Utbudet av utbildningar påverkas av arbetsmarknadens behov och kan skilja sig från år till år.

För att en yrkeshögskoleutbildning ska leda till en examen måste den vara minst ett år lång, annars leder den till ett utbildningsbevis. Det finns två typer av examen vid yrkeshögskolan, yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

En del längre utbildningar har förkunskapskrav. Ibland ger skolan korta, förberedande kurser som ger dig de förkunskaper du behöver. Men du kan även skaffa dessa förkunskaper på andra sätt, exempelvis genom en annan utbildning eller genom arbete. Hör av dig till skolan för att ta reda på vad som gäller.

När du klarat en YH-utbildning har du behörighet att starta eget företag inom yrket eller kan anställas hos ett företag.

Konst- och kulturutbildning

En konst och kulturutbildning är ofta en praktisk utbildning där du förväntas utveckla din konstnärliga förståelse för den konstnärliga skapandeprocessen. Utbildningen tillåter därmed blivande slöjdare att utforska sitt eget formspråk. Studier i praktiska tekniker varvas med teori och reflektion på plats i en ateljé tillsammans med kurskamrater.

Utbildningarna delas in i två kategorier, dels högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området och dels yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området samt utbildningar inom kulturarvsområdet.

Utbildningarna leder inte till en examen. Vid avslutad utbildning och, eller kurs får du ett intyg med utbildningens innehåll och eventuellt betyg. På en del utbildningar kan du ansöka om att avlägga ett gesällprov istället för examensprov.

En konst och kulturutbildning kan vara för dig om du planerar att söka vidare till konstnärlig högskola och eller planerar att driva eget företag inom konstområdet eller kultur och kulturarvsområdet.

Lärlingsutbildning

Att gå som lärling och genom det skaffa sig yrkeskunskaper inom ett specifikt hantverksyrke är en gammal tradition inom slöjd och kulturhantverksområdet. Utbildningen ges via yrkeshögskolan och är arbetsplatsförlagd. Som hantverkslärling går den studerande i lära hos en handledare på en godkänd arbetsplats och läser viss teori tillsammans med kurskamrater.

I en lärlingsutbildning får lärlingen möjlighet att lära sig praktiska hantverkskunskaper samt kunskaper i att starta och driva företag inom det valda hantverksyrket. Som examensprov kan lärlingen ansöka om att avlägga ett gesällprov.

Efter en godkänd och avslutad lärlingsutbildning har du de kunskaper som krävs för att driva företag eller anställas inom ditt valda slöjd- eller kulturhantverksyrke.