Foto: Ellinor Hall

Foto: Ellinor Hall

Beviljade projektbidrag 2021

Vid nämndens möte i december 2020 fattades beslut om vilka projektansökningar som beviljades inför budgetåret 2021. Det blev 18 ansökningar fick dela på de drygt 1,6 milj kronor som anslogs till projekt.

Under höstens ansökningsperiod skickades sammanlagt 83 ansökningar in till ett sammanlagt värde om 6,8 milj kr. Nämnden beviljade 18 ansökningar som fick dela på de drygt 1,6 milj kr som anslogs till projektbidrag budgetåret 2021. Beviljade projekt presenteras här sammanställda i kategorier.

Kategori Barn och unga

Rädda världen med bara händerna – 50 000 kr
Projektägare: LajvVerkstaden, Västerås

En förstudie med syfte att utveckla ett lajvkoncept för att pedagogiskt förmedla historia och hantverksmetoder till lärare och elever. Dnr: NFH 2020-225

Slöjd för barn och unga med autism – 50 000 kr
Projektägare: Ola Ling Slöjd AB, Umeå

En förstudie för att undersöka och skapa förutsättningar för hur slöjdaktiviteter ska läggas upp för att passa barn med autism. Dnr: NFH 2020-234

Romskt hantverk 2.0 – 200 000 kr
Projektägare: Romska kulturcentret i Malmö

Ett projekt som fördjupar och utvecklar det tidigare genomförda projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Tio ungdomar 16-25 år skapar nya förutsättningar för en re-vitalisering av romskt hantverk. Dnr: NFH 2020-235

Storformatsslöjd: Sloydtrukk för fler – 50 000 kr
Projektägare: Karl Hallberg Enskild Firma, Fengersfors

En förstudie för att konceptutveckla en form för att arbete med större barngrupper med en mobil och ambulerande slöjdplattform. Dnr: NFH 2020-289

Kategori Hållbarhet

Nomadisk paviljong – 165 000 kr
Projektägare: Pia Högman, Malmö

Ett flerårigt projekt med syfte att skapa en mobil näverpaviljong för möten och kunskapsutbyten på tillfälliga platser i det offentliga rummet. Dnr: NFH 2020-271

Vätnoe för psykisk hälsa – 125 000 kr
Projektägare: Region Jämtland Härjedalen, Östersund

Ett flerårigt samarbetsprojekt kring samer med psykisk ohälsa. Konceptet är en kurs där personer som identifierar sig som samer slöjdar tillsammans och samtidigt samtalar och lär sig mer om psykisk ohälsa. Dnr: NFH 2020-284

Hemslöjd och hälsa – 100 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län, Jönköping

Ett flerårigt projekt med målsättning att undersöka sambandet hemslöjd och hälsa samt finna evidens för slöjdens hälsobefrämjande egenskaper. Dnr: NFH 2020-258

Lin för livet – 150 000 kr
Projektägare: Kalmar läns hemslöjd, Nybro

Ett interregionalt flerårigt projekt med syfte att sprida kunskap om och öka intresset för lin ur ett hantverks- och hållbarhetsperspektiv. Dnr: NFH 2020-261

Lantras-ull-produkt – 100 000 kr
Projektägare: Firma Åsa Pärson, Stockholm

Ett undersökande projekt med syfte att titta närmare på ullen hos de svenska lantraserna och allmogefåren, handspinna och handväva prover på produkter lämpliga utifrån fibrernas beskaffenhet. Dnr: NFH 2020-295

Kategori Kulturella och kreativa näringar

Sätergläntans butik och slöjdlab – 50 000 kr
Projektägare: Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Insjön

En förstudie som ska undersöka förutsättningarna för en kooperativ butik och inkubatorsverksamhet kopplat till Sätergläntan. Dnr: NFH 2020-246

Sätergläntans fiberfestival – 50 000 kr
Projektägare: Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Insjön

En förstudie som ska undersöka förutsättningarna för en fiberfestival på Sätergläntan sommaren 2022. Dnr: NFH 2020-273

En farkost för mönster och yta – 90 000 kr
Projektägare: Daniel Lundberg, Tidaholm

Ett projekt där två slöjdare gemensamt utforskar och dokumenterar sina skapandeprocesser samt en avslutande slöjdutställning med samtal, förevisningar och gäster.
Dnr: NFH 2020-274

Kategori Kommunikation

Wyrd – 50 000 kr
Projektägare: Jakob Jennerholm Hammar, Malmö

En förstudie kring digitala vävverktyg, ett möte mellan det traditionella och experimentella. Målet är att skapa vävnotor och mönster utifrån okonventionella digitala metoder och utifrån dessa tillverka handvävda föremål, digitala verk och verktyg. Dnr: NFH 2020-287

Virk-podden – 50 000 kr
Projektägare: Maria Yvell, Skarpnäck

Ett projekt med målet att starta en podcast om virkning, för att synliggöra tekniken och uppmärksamma dess utvecklig och potential. Skapa en plattform för samtal om virkning.
Dnr: NFH 2020-286

Kategori Kulturarv

Vävverkstäder på VÄV2021 – 100 000 kr
Projektägare: Svenska Vävrådet, Linköping

Projektet ska presentera vävare och vävtekniker från olika kulturtraditioner i levande vävverkstäder på Vävmässan i Halmstad, september 2021. Dnr: NFH 2020-218

Grindvävstol som immateriellt kulturarv – 48 000 kr
Projektägare: Föreningen Internationellt Vävcenter, Horred

En förstudie som ska dokumentera och förmedla kunskap om grindvävstolen, att på enkelt sätt visa hur man kommer igång, använder och utvecklar sin vävning med detta enkla redskap.
Dnr: NFH 2020-224

Korgen lyfter – 100 000 kr
Projektägare: Östergötlands läns hemslöjdsförening, Linköping

Ett projekt med mål att öka och ta vara på kunskap och intresse för korgar, stärka de korgslöjdare som är verksamma idag och möjliggöra för fler att ägna sig åt korgtillverkning.
Dnr: NFH 2020-302

Bivvat – Att hålla sig varm – 100 000 kr
Projektägare: Lena Kuljok Lind, Jokkmokk

Ett projekt som fokuserar på traditionella samiska kläder och bruksföremål av renskinn och annan päls i lulesamiskt område. Målet är att sammanställa text, foto och lulesamiska termer från arkivmaterial samt göra intervjuer med informanter. Dnr: NFH 2020-228


Bidrag till projekt är ett viktigt sätt för Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) att driva förnyelse och utveckling inom hemslöjdsområdet och samverka på regional nivå. Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare, organisationer och institutioner. Beslut om fördelning av bidragen fattas av nämnden. Mer information om att söka projektbidrag från NFH finns här.