Foto: Ann-Sofi Svansbo

Beviljade projekt Slöjdkurator 2021

I vårändringsbudgeten tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor extra medel vilket möjliggjort ännu en utlysning om projektbidrag. Fem projekt har beviljats stöd i utlysningen Slöjdkurator 2021.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har som ett led i att bidra till ämnesutveckling, vidga slöjdens infrastruktur samt öka möjligheterna för professionella utövare att verka, i mitten av juli fördelat fem projektbidrag á 100 000 kr inom ramen för utlysningen Slöjdkurator 2021.

Slöjdkurator möjliggjordes genom de extra medel som tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor i vårändringsbudgeten. Myndigheten ser med tillförsikt fram emot att vidgat arrangörskap, curating och residens kan komma att utveckla nya platser och sammanhang för slöjd- och kulturhantverkssfären.

51 ansökningar inkom trots att utlysningen endast var öppen knappt två veckor och att mot slöjd riktade curatorsutlysningar var nytt för fältet.

Dessa fem projekt beviljades vardera 100 000 kr vid nämndens möte i juli. Projekten ska vara genomförda och redovisade senast 1 december 2021.

Slöjdväxla - Räddningsmissionen, Kulturlabbet ideell förening, Göteborg
"Slöjdväxla går i stort ut på att slöjd och konst skickas fram och tillbaka mellan två personer som arbetar på samma objekt i ett utbyte och möte av konstuttryck, metoder och tekniker. Syftet med slöjdväxla är att skapa en ny plattform där konstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar från Kulturlabbet och slöjdkonstnärer i Västra Götaland får mötas genom konsten i ett berikande samarbete. Materialvalet är fritt och bidrar till skapandeprocessen. Projektet uppmuntrar till att använda hållbara eller återbrukade material i möjligaste mån". Diarienr NFH 2021-188

Block Print Evolution – Dye Lab, Malmö
"Med projektet vill vi dokumentera och sprida en tradition genom nya perspektiv och uttryck. Vår inspiration är Ellen Odin, en eldsjäl inom tekniken, som än idag vid 92 års ålder arbetar med att skära ut och skapa sina egna tryck. Genom Block Print Evolution vill vi lära oss av henne och lyfta hennes kunskap för att förmedla blocktrycket till en ny publik. Genom att dokumentera blocktrycket, Ellens mönstervärld vill vi skapa nya beröringsytor för tekniken och på så sätt lyfta den och dess uttryck i en digital samtid." Diarienr NFH 2021-202

Fingertoppskänsla för ull – Stefan Moberg Enskild Firma, Bro
"Projektet utgörs av en filmatiserad dokumentation av Kerstin Paradis Gustafssons djupa kunnande i att arbeta med ull i olika hantverkstekniker. Kerstin har varit aktiv textilkonstnär och -hantverkare sedan mitten av 1960-talet. Genom att i filmformat intervjua om och dokumentera Kerstins hantverkskunskaper så kan fler ta del av den, både i nutid och framtid. Det skapar också ett tidsdokument, om hur en hantverkare utvecklats från 1960-talet och framåt, ett totalt spann på omkring 60 år." Diarienr NFH 2021-206

Möjliggörare – Föreningen för Svensk Hemslöjd, Stockholm
"Projektet syftar till att porträttera och lyfta fram ett antal av de slöjdare som står för hantverket bakom hantverket, dvs de slöjdare som tillverkar redskap som gör att andra slöjdare kan slöjda. Ett antal slöjdare erbjuds att delta och curatorerna tar fram en digital utställning i ljud, foto och text samt mindre fysisk utställning, För att ytterligare stärka möjliggörarna i deras slöjdnäring finns deras alster även till försäljning hos Svensk Hemslöjd under utställningsperioden". Diarienr NFH 2021-214

Kurerad slöjdscen – Stiftelsen Lehmanns Verkstad, Bodafors
"Vi vill reflektera över innehåll och följder av de senaste årens fyra slöjdprojekt som vi genomfört med den lilla orten antingen som scen eller som avsändare.
Har slöjden tillräcklig kraft att synas och höras och bjuda in även till avlägsna miljöer, till rum som kanske för en tid varit övergivna? Kan slöjden finnas och utvecklas i en miljö där annan tillverkning och verksamhet inte verkar möjlig? Vi vill som en slutsats undersöka om det går att nå fram till, formulera och kommunicera en modell som går att duplicera och som kan arrangeras av olika aktörer på olika platser runt om i Sverige." Diarienr NFH 2021-215