Helena Åberg och Sofia Månsson som driver projektet Korgen lyfter

Helena Åberg och Sofia Månsson som driver projektet Korgen lyfter

Nu lyfter korgen

Skogstemat fortsätter i podcasten Handgjort – den här gången sätter vi fokus på korgtillverkarna som är beroende av materialet i skogen. Under senare tid har korgtillverkarna blivit färre och det är svårt att få tag på människor som kan lära ut den ädla konsten att tillverka en korg. Vi pratar med personerna bakom projektet Korgen lyfter, de vill göra korgtillverkningen het igen.

Projektet Korgen lyfter tog sin början 2019. Hemslöjdskonsulenterna Kerstin Eriksson, Helena Åberg och Sofia Månsson såg en trend i att det var svårt att hitta aktiva korgmakare i Sverige, samtidigt som efterfrågan på korgar ökade.

- Vi vill stärka och lyfta korgkunskapen och trygga återväxten och inspirera fler till att börja göra korgar, säger Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne.

Korgar, och i vilket material de tillverkas i, är väldigt varierat beroende på var i landet korgen tillverkas och till vilket material man har tillgång till. Liksom Joakim Lilja i projektet Skogsklok har också Korgen lyfter märkt av ett mer intensivt skogsbruk, som i sin tur kan drabba tillgången på korgmaterial. Bland annat märks det på furor i skogen som används till spånkorgar.

Korgen lyfter

-Det behövs gamla och mogna trän som är rakvuxna och långsamt vuxna. Den typen av skog bli ovanligare, säger Helena Åberg, hemslöjdskonsulent i Sörmland.

Korgen lyfter har bland annat fått bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, mer info om projektet hittar du på www.korgenlyfter.se Länk till annan webbplats.

Podcasten Handgjort produceras av Iris media och Peter Gropman på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Lyssna på avsnittet "Nu lyfter korgen" Länk till annan webbplats. här eller i din poddapp!