Solkustens ullspinneri

Ett samlat Ullsverige

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under åren 2018-2022 arbetat med att kartlägga, stötta och utveckla svensk ullnäring. Målsättningen att skapa förutsättningar för områdets olika aktörer att gemensamt bilda förening för att stärka samverkan kring svensk ull har uppfyllts.

Under perioden har Annkristin Hult arbetat som nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor, för att kartlägga och identifiera behov och stärka strategiska insatser inom området. Målet med uppdraget har varit att samla kompetens och alla redan pågående projekt och initativ för att skapa utveckling.

Inom ramen för Nämnden för hemslöjdsfrågors satsning på svensk ull har olika initiativ tagits för att aktörer inom branschen ska kunna samverka och gemensamt arbeta mot en stärkt svensk ullindustri. Frågor rörande infrastruktur, klassificering och samverkan har lyfts både på nationell och internationell nivå tillsammans med olika aktörer, organisationer och myndigheter. Här finns en sammanfattning av genomförda insatser 2018-2022.

Annkristins uppdrag för Nämnden för hemslöjdsfrågor är nu avslutat men hon har fortfarande vissa uppdrag inom området.

Annkristin Hults kontaktuppgifter: annkristin.hult@gmail.com tel 070 625 38 55