Förordnande i Nämnden för hemslöjdsfrågor

Regeringen har beslutat vilka personer som ska vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor de kommande tre åren.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor fr.o.m den
1 juli 2022 t.o.m den 30 juni 2025.

  • Verksamhetschefen Bertil Björk
  • Konsulten Christin Sundberg Carendi
  • Fil. dr i etnolog Charlotte Hyltén-Cavallius
  • F.d. museichefen Karin Lindvall
  • Administrative chefen Henrik Orrje
  • Docenten i konst- och bildvetenskap Johanna Rosenqvist
  • Länshemslöjdskonsulenten Felix Wink

Bertil Björk förordnas att vara ordförande i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Regeringsbeslut Ku2022/01118 Pdf, 473 kB.