Foto Kattis Karlsson Hofvander Dalarnas hemslöjdsförbund

Slöjdresidens kring hållbart skogsbruk

Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län deltar i ett nytt interregionalt slöjdresidens den 5-10 september i Fågelsjö. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen i Hälsingland med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande.

Närmare fyrtio personer sökte till det nya interregionala slöjdresidenset som äger rum i Fågelsjö i Hälsingland i början av september. Nio deltagare från sex län kommer under sex dagar att utveckla sitt slöjdande. Eget arbete varvas med diskussioner, föreläsningar och workshoppar med ledare från olika branscher. Skogs- och markägare är inbjudna till ett samtal om slöjd, skog och hållbarhet.

Residenset i Fågelsjö ingår i det treåriga interregionala samarbetsprojektet Slöjden, skogen och hållbarheten som ägs av Dalarnas Hemslöjdförbund och drivs i samarbete med hemslöjdskonsulenter i Region Gävleborg, Region Värmland, Upplandsmuseet, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och Örebro läns museum. Projektet genomförs med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

- I slöjdresidenset vill vi tillsammans med deltagarna undersöka hur slöjden kan bidra till ett hållbart skogsbruk samt ge slöjdare och skogsägare möjlighet att skapa nätverk över länsgränserna. Vi vill också väcka frågor kring hur vi kan bli bättre på att kommunicera slöjd som hållbar med hjälp av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Eva Carlborg, verksamhetsutvecklare hemslöjd, kultur Region Gävleborg.

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB är 69 procent av landytan i Sverige skogsmark och det hyggesbruk som bedrivs idag menar många inte är hållbart. Ett mer variationsrikt skogsbruk med blandskogar skyddar mot barkborrar och bränder. En skog med många arter kan också öka kulturvärdena.

Residenset Slöjden, skogen och hållbarheten Länk till annan webbplats. kan följas bl.a. på Facebook.