Mylla, matta av Lisa Darland

Mylla, matta av Lisa Darland

Hemslöjdande är ett brett fenomen

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys presenterar en fördjupad analys av befolkningens intresse för, och utövande av slöjd och hantverk. Hemslöjdande är till skillnad från flera andra kulturvanor ett brett fenomen och betydelsen av socioekonomiska faktorer är inte så stor.

Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Denna fördjupande rapport presenterar invånarnas intresse för och utövande av slöjd och hantverk över tid. Rapporten visar bland annat att ungefär hälften av invånarna sysslade med hemslöjd någon gång om året och att kvinnor och äldre är mest aktiva slöjdare. I rapporten ges fördjupade analyser av tre frågor: intresset för hemslöjd, att ha sysslat med hemslöjd och besök på hemslöjdsmarknad/hemslöjdsutställning.

40 procent av befolkningen är ganska eller mycket intresserade av hemslöjd

Runt 40 procent av befolkningen är mycket eller ganska intresserade av hemslöjd. Intresset för hemslöjd har präglats av stabilitet och har inte förändrats nämnvärt under de senaste tio åren. Intresset för hemslöjd ser olika ut i olika grupper; kvinnor är mer intresserade än män, äldre är mer intresserade än yngre och de som bor på landsbygden är mer intresserade än de som bor i stad eller storstad.

Hemslöjdande är ett brett fenomen

Utövandet av slöjd och hantverk präglas också av stabilitet över tid. Pandemin bidrog till en marginell ökning under 2020 som sedan inte fortsatte vidare in i 2021. Under 2021 sysslade närmare hälften av invånarna med hemslöjd någon gång under året, och en tiondel slöjdade en eller flera gånger i veckan. Vissa grupper slöjdar mer än andra. Tydligast är att kvinnor och äldre är mer aktiva slöjdare. Analysen visar att socioekonomiska faktorer utövar litet inflytande samtidigt som intresset för hemslöjd och utövandet av hemslöjd tydligt hänger samman.

Pandemin påverkade besök på hemslöjdsmarknader/ hemslöjdsutställningar

Från 2019 till 2021 minskade andelen som besökt hemslöjdsmarknad/-hemslöjdsutställning från 38 procent till 25 procent, och den positiva trend som påbörjades 2016 avbröts tvärt som en följd av pandemin. Det är små skillnader mellan sociala grupper i vem som besöker hemslöjdsmarknad/hemslöjdsutställning. Den faktor som även här spelar roll är kön, där en större andel kvinnor jämfört med män besöker hemslöjdsmarknader/hemslöjdsutställningar. Samtidigt kan frågans utformning bidra till att vissa skillnader undertrycks när två olika typer av aktiviteter med olika prägel – utställningar och marknader – slås samman.

Rapporten Slöjd och hantverk 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till ny sida) är framtagen av Sofia Arkhede, utredare och statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.