Från Filmen om Hör & Gör

Hör & Gör - inkluderande metoder inom slöjd

Hör&Gör var ett flerårigt barn- och ungdomsprojekt som arbetade med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.

Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer utvecklade Hör&Gör en inkluderande metod, som ökade barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.

Hör&Gör genomfördes med stöd från Kulturrådet och drevs av regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne genom Regionsamverkan Sydsverige.

Skrivet material Länk till annan webbplats. finns att ladda ner från Hemslöjden i Skåne